carti

 

SERVICII OFERITE

- acces liber la raft;

- consultarea documentelor în sala de lectură;tech2

- împrumut la domiciliu;

- abonamente la periodice atât pe suport tradiţional cât şi electronic;

- consultarea catalogului electronic OPAC pentru identificarea şi localizarea documentelor de interes;

- acces gratuit la Internet;

- asistenţă de specialitate pentru cercetarea şi consultarea fondului;

- lansări de carte, simpozioane, seminarii, expoziţii etc.

COLECŢIILE BIBLIOTECII

 Informatică
 Matematică
 Fizică
 Chimie
 Botanicătech
 Agricultură
 Zootehnie
 Inginerie
 Metalurgie
 Industrii chimice
 

REGULI PRIVIND ÎMPRUMUTUL LA DOMICILIU
- studenţii pot împrumuta la domiciliu pâna la 3 (trei) titluri din publicaţiile existente în mai multe exemplare, pe o perioadă de maximum 7 zile;
- termenul poate fi prelungit o singură dată pentru încă maximum 7 zile, numai în cazul în care publicaţia nu este solicitată
- cadrele didactice pot împrumuta până la 5 (cinci) titluri pe o perioadă de maximum 2 săptămâni;

PERMISUL DE CITITOR
Documentele necesare eliberării Permisului de cititor sunt:
*studenţii şi doctoranzii cu frecvenţă:
- act de identitate;
- carnetul de student (vizat pe anul universitar în curs), respectiv adeverinţă de doctorand ;
- o fotografie tip buletin
*doctoranzii fără frecvenţă vor primi un permis de acces în bibliotecă, numai pentru sălile de lectură:
- adeverinţă de doctorand;
- act de identitate;
- o fotografie tip buletin;
*beneficiarii externi vor primi un permis de acces în bibliotecă, numai pentru sălile de lectură:
- act de identitate
- 1 fotografie tip buletin
- chitanţă de plată

 Permisul de cititor nu este transmisibil!

 

Adresa: str. Aleea Sinaia, nr. 13, Corp A, Etaj 3

Program
Luni-Vineri 800 - 2000
Sâmbătă 800 - 1400 (in sesiune)

Întreabă bibliotecarul  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.