carti

 

 SERVICII OFERITE

- acces liber la raft;

- împrumutul documentelor la domiciliu;

- consultarea documentelor  în sala de lectura;multi3

- asistenţă de specialitate pentru cercetarea şi consultarea fondului;

- consultarea catalogului electronic OPAC pentru identificarea şi localizarea documentelor de interes;

- abonamente la periodice atât pe suport tradiţional cât şi electronic;

- acces gratuit la Internet;

- lansări de carte, conferinţe, simpozioane, seminarii, expoziţii;

- schimb şi imprumut interbibliotecar intern şi internaţional;

- fotocopiere dupa anumite documente din colecţiile bibliotecii;

- realizarea de cercetări bibliografice, sinteze documentare, liste bibliografice la cererea instituţiilor sau persoanelor fizice.

COLECTIILE BIBLIOTECII

Ştiinţe economice

Geografie, Istorie

Turism. Sport de orientare

Arheologie, Artă

Ştiinte politice

Comunicare. Relaţii cu publicul

Management

Religie

Educaţie. Învăţământ

Limbă şi Literatură Română

Limbă şi Literatura străină

Sociologie

Psihologie

multi4

 REGULI PRIVIND ÎMPRUMUTUL LA DOMICILIU
- studenţii pot împrumuta la domiciliu pâna la 3 (trei) titluri din publicaţiile existente în mai multe exemplare, pe o perioadă de maximum 14 zile;
- termenul poate fi prelungit o singură dată pentru încă maximum 7 zile, numai în cazul în care publicaţia nu este solicitată
- cadrele didactice pot împrumuta până la 5 (cinci) titluri pe o perioadă de maximum 2 săptămâni;

PERMISUL DE CITITOR
Documentele necesare eliberării Permisului de cititor sunt:
*studenţii şi doctoranzii cu frecvenţă:
- act de identitate;
- carnetul de student (vizat pe anul universitar în curs), respectiv adeverinţă de doctorand ;
- o fotografie tip buletin
*doctoranzii fără frecvenţă vor primi un permis de acces în bibliotecă, numai pentru sălile de lectură:
- adeverinţă de doctorand;
- act de identitate;
- o fotografie tip buletin;
*beneficiarii externi vor primi un permis de acces în bibliotecă, numai pentru sălile de lectură:
- act de identitate
- 1 fotografie tip buletin
- chitanţă de plată

 Permisul de cititor nu este transmisibil!

 

Adresa: Str. Lt. Stancu Ion, nr. 35

Program

Luni-Vineri 800-2000
Sâmbătă 800-1400 (in sesiune)

 

Întreabă bibliotecarul This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                               This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.