carti

 

SERVICII OFERITE

- acces liber la raft;
- consultarea documentelor în sala de lectură;
- asistenţă de specialitate pentru cercetarea şi consultarea fondului;
- consultarea catalogului electronic OPAC pentru identificarea şi localizarea documentelor de interes;
- abonamente la periodice atât pe suport tradiţional cât şi electronic;drept1
- acces gratuit la Internet;
- lansări de carte, conferinţe, simpozioane, seminarii, expoziţii.

COLECŢIILE BIBLIOTECII

 Ştiinţe Politice

 Jurnalism

 Comunicare. Relaţii cu publicul

 Limbă şi Literatură Română

 Limbă şi Literatură Engleză

 Limbă şi Literatură Franceză

 Economie, Management

 Contabilitate, Marketing

 Statistică

 Finanţe, Comerţ

 Ştiinţe juridice

 Ştiinţe administrative

 Psihologie drept3

REGULI PRIVIND ÎMPRUMUTUL LA DOMICILIU
- studenţii pot împrumuta la domiciliu pâna la 3 (trei) titluri din publicaţiile existente în mai multe exemplare, pe o perioadă de maximum 14 zile;
- termenul poate fi prelungit o singură dată pentru încă maximum 7 zile, numai în cazul în care publicaţia nu este solicitată
- cadrele didactice pot împrumuta până la 5 (cinci) titluri pe o perioadă de maximum 2 săptămâni;

PERMISUL DE CITITOR
Documentele necesare eliberării Permisului de cititor sunt:
*studenţii şi doctoranzii cu frecvenţă:
- act de identitate;
- carnetul de student (vizat pe anul universitar în curs), respectiv adeverinţă de doctorand ;
- o fotografie tip buletin
*doctoranzii fără frecvenţă vor primi un permis de acces în bibliotecă, numai pentru sălile de lectură:
- adeverinţă de doctorand;
- act de identitate;
- o fotografie tip buletin;
*beneficiarii externi vor primi un permis de acces în bibliotecă, numai pentru sălile de lectură:
- act de identitate
- 1 fotografie tip buletin
- chitanţă de plată

 Permisul de cititor nu este transmisibil!

 

Adresa: str. Aleea Sinaia, nr. 13, Corp B, Etaj 3

Program
Luni-Vineri 800 - 2000
Sâmbãtă  800 - 1400 (in sesiune)

Întreabă bibliotecarul This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                               This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.