carti

 

        Domeniul Ştiinţe ale Educaţiei

Cerghit, I. ; Neacşu, I. ; Pânişoară I.O. ; Potolea D. Prelegeri pedagogice. Iaşi : Polirom, 2001

Cocoradă, E. Introducere în teoriile învățării. Iași : Polirom, 2010

Manolescu, M. Teoria și metodologia evaluării. București : Editura Universitară, 2010

Manolescu, M. Referențialul în evaluarea școlară. București : Editura Universitară, 2015

Negreţ Dobridor, I. Teoria generală a curriculumului educaţional. Iaşi : Polirom, 2008

Păun, E. ; Potolea, D. Pedagogie : fundamentări teoretice și demersuri aplicative. Iași : Polirom, 2002

Vlaicu, C. Psihologia vârstelor. Târgoviște : Bibliotheca, 2011

 

          Domeniul Teologie

     Credința Ortodoxă și Misiunea Bisericii

Bria, I. Tratat de teologie dogmatică şi ecumenică. Bucureşti : România Creștină, 1999

Chiţescu, N. ; Todoran, I. ; Petreuţă, I. Teologie dogmatică şi simbolică, vol. 1. Cluj-Napoca : Renașterea, 2004

Chiţescu, N. ; Todoran, I. ; Petreuţă, I. Teologie dogmatică şi simbolică, vol. 2. Cluj-Napoca : Renașterea, 2004

Evdokimov, P. Ortodoxia. Bucureşti : EIBMBOR, 1996

IPS prof. dr. Nifon Mihăiţă, Misiologie creştină. Bucureşti : ASA, 2002

Lossky, V. După chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Bucureşti : Humanitas, 2006

Lossky, V. Teologia mistică a Bisericii de Răsărit. Bucureşti, : Anastasia, s.a.

Lossky, V. Vederea lui Dumnezeu. Bucureşti : EIBMBOR, 1995

Mayendorf, J. Teologia bizantină. Bucureşti : EIBMBOR, 1996

Popescu, D. Iisus Hristos Pantocrator. Bucureşti : EIBMBOR, 2005

Popescu, D. Teologie şi cultură. Bucureşti : EIBMBOR, 1993

Sfântul Iustin Popovici. Omul şi Dumnezeul-Om. București : Sophia, 2010

Stăniloae, D. Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 1, Bucureşti : EIBMBOR, 2003

Stăniloae, D. Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 2, Bucureşti : EIBMBOR, 2003

Stăniloae, D. Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 3, Bucureşti : EIBMBOR, 2003

Stăniloae, D. Iisus Hristos sau restaurarea omului. Craiova : Omniscop, 1993

***Teologie Morală Ortodoxă, vol. 1. Alba-Iulia : Reîntregirea, 2003

***Teologie Morală Ortodoxă, vol. 2. Alba-Iulia : Reîntregirea, 2003

       Drept canonic ortodox, legislație și administrație bisericească

***Regulamentul autorităților canonice disciplinare și al instanțelor de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române. București : EIBMBOR, 2015

Floca, I. Drept canonic ortodox. Legislaţie și administraţie bisericească, vol. 2. București : EIBMBOR, 1990

Santi, C. Primele pravile sau nomocanoane tipărite pe teritoriul țării noastre în secolul al XVI-lea, în „Tiparul de la Târgoviște în cultura și misiunea Ortodoxiei românești”. Târgoviște : Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei, 2019

Santi, C. Sfântul şi Marele Sinod al Ortodoxiei din Creta, sub semnul canonicităţii şi sinodalităţii, în „Almanah Bisericesc”, Argiepiscopia Târgoviștei. Târgovişte : Editura ASA, 2018

Santi, C. Sfinții și sfințenia în Ortodoxie. Actul de canonizare a Sfântului Voievod Neagoe Basarab,în „Sfântul Neagoe Basarab, voievod al culturii ortodoxe românești”. Târgoviște Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei, 2019

     Istoria Bisericii Ortodoxe Române

***Autocefalie, Patriarhie, Slujire sfântă. Bucureşti : EIBMBOR, 1995

***Centenarul autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, 1885-1985. Bucureşti : EIBMBOR, 1987

Drăguşin, C. Legile Bisericeşti ale lui Cuza Vodă şi lupta pentru canonicitate, în „Studii Teologice”, nr. 1-2, 1957

Lupaş, I. Mitropolitul Andrei Şaguna. București : România Press, 1999

Păcurariu, M. Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. 1. Iași : Trinitas, 2004

Păcurariu, M. Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. 2. Bucureşti : EIBMBOR, 1994

Păcurariu, M. Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol.3. Iași : Trinitas, 2008

Şerbănescu, N. Mitropoliţii Ungrovlahiei, în „Biserica Ortodoxă Română”, nr. 7-10, 1959

Vornicescu, N. Desăvârşirea unităţii noastre naţionale-fundament al unităţii Bisericii străbune. Craiova : Editura Mitropoliei Olteniei, 1988

    Istoria bisericească universală

Băbuş, E.. Introducere în Istoria Bisericească Universală. Bucureşti : Sophia, 2002

Benga, D. Marii reformatori luterani şi Biserica Ortodoxă. Bucureşti : Sophia, 2003

Brehier, L. Civilizaţia bizantină. București : Editura Ştiinţifică, 1994

Chifăr, N. Istoria creştinismului, vol. 1. Iași : Trinitas, 2001

Chifăr, N. Istoria creştinismului, vol. 2. Iași : Trinitas, 2000

Chifăr, N. Istoria creştinismului, vol. 3. Iași : Trinitas, 2002

Chifăr, N. Istoria creştinismului, vol. 4. Iași : Trinitas, 2005

Drăgoi, E Istoria creştinismului în date. Galaţi : Episcopia Dunării de Jos, 2004

Gabor, A. Biserica şi Statul în primele patru secole. Bucureşti : Sophia, 2003

Marrou, H.-I. Biserica în antichitatea târzie, 303-604. Bucureşti : Teora, 1999

Rămureanu, I. Istoria Bisericească Universală. București : EIBMBOR, 1992

    Istoria și filosofia religiilor

Arion, A.-C. Panteismul hinduist şi învăţătura creştină despre Dumnezeu. Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2010

Arion, A.-C.Consideraţii asupra conceptului zoroastrian de divinitate, în „Studii Teologice”, seria a III-a, anul VI, nr 2, aprilie-iunie, 2010

Stan, A. ; Rus, R. Istoria Religiilor : manual pentru seminariile teologice. Bucureşti : EIBMBOR, 1991

    Studiul Noului Testament

Arion, L. Concepția paulină despre Biserică, cu specială privire la Epistola către Efeseni”, în Studii Teologice VII (1965), nr. 7-8

Arion, L. Comentarii la Sfânta Evanghelie după Matei, vol. 1

Arion, L. Comentarii la Sfânta Evanghelie după Matei, vol. 2

Arion, L. Compendiu neotestamentar de introducere şi exegeză, vol. 1

Arion, L. Compendiu neotestamentar de introducere şi exegeză, vol. 2

Constantin, Gh. I. „Harismele după Epistolele Sfântului Apostol Pavel”, în S.T. XXV (1973), nr. 1-2

Mihoc, V. „Epistola Sfântului Pavel către Galateni : introducere, traducere şi comentariu”, în Studii Teologice, XXXV (l983), nr. 3-4

Mihoc, V. „Ecleziologia Noului Testament”, în Studii Teologice XXIX (1977), nr. 3-4

Mihoc, V. „Ecleziologia Noului Testament”, în Studii Teologice XXIX (1977), nr. 5-6

Mihoc, V. Introducere în Studiul Noului Testament, Vol. 1. Sibiu : Teofania, 2001

Mircea, I. „Explicare la textul chenotic din Filipeni 2,5-8”, în Studii Teologice XXXIV (1982), nr. 3-4

Moisescu, I. Ierarhia bisericească în epoca apostolică. București : Anastasia, 2002

Sfântul Chiril al Alexandriei. Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan. Bucureşti : EIBMBOR, 2000

Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei. Bucureşti : EIBMBOR, 1994

Teodorescu, M. O armonizare a Sfintelor Evanghelii : text comentat. Târgoviște : Valahia University Press, 2008

Teodorescu, M. Viaţa creştină în secolul apostolic din perspectiva cărţii Faptele Apostolilor. Târgoviște : Bibliotheca, 2008

Todoran, S. „Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel. Studiu introductiv”, în Credinţa Ortodoxă, I (1996), nr. 3

Tofană, S. Introducere în Studiul Noului Testament, vol. 1 : text și canon. Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2000

Verzan, S. „Predica de pe munte, izvor de învăţături pentru viaţa creştină”, în G.B. XVII (1958), nr. 1-2

Verzan, S. „Cârmuirea Bisericii în Epoca apostolică”, în Studii Teologice VII (1955), nr. 5-6

     Studiul Vechiului Testament

Abrudan, D. ; Corniţescu, E. Arheologie Biblică. București : EIBMBOR, 1994

Neaga, N. Hristos în Vechiul Testament. Cluj-Napoca : Renașterea, 2005

Negoiţă, A. Teologia Vechiului Testament. Bucureşti : Sophia, 2004

Prelipcean, V. ; Neaga, N. ; Barna, Gh. ; Chialda, M. Studiul Vechiului Testament. Bucureşti : EIBMBOR, 2004

Semen, P. Arheologia biblică în actualitate. Iași : Trinitas, 1997

Sf. Vasile cel Mare. Omilii la Hexaemeron. Alexandria : Biserica Otodoxă, 2004

Teodorescu, M. Robia Babilonică. Târgoviște : Valahia University Press, 2008

     Teologie liturgică

*** Îndrumări misionare. Bucureşti : EIBMBOR, 1986

*** Liturghier. Ed. I.B.M. al B.O.R., Bucureşti, 1980

*** Molitfelnic. Bucureşti : EIBMBOR, 1992

*** Tipic bisericesc, Ed. I.B.M. al B.O.R., Bucureşti, 1984

Branişte, E. Liturgica generală, vol. 1. Galați : Editura Episcopiei Dunării de Jos, 2002

Branişte, E. Liturgica generală, vol. 2. Galați : Editura Episcopiei Dunării de Jos, 2002

Branişte, E. Liturgica specială. Bucureşti : Nemira, 2000

Cabasila, N. Tâlcuirea Dumnezeieştii Liturghii. Despre viaţa in Hristos. Bucureşti : Editura Arhiepiscopiei Bucureştilor, 1989

Necula, N. Biserică şi cult pe înţelesul tuturor. Bucureşti : Europartner, s.a..

Necula, N. Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică, vol. 3. Bucureşti : EIBMBOR, 2004

    Teologie pastorală

***Herma Păstorul, în Scrierile Părinţilor Apostolici. Bucureşti : EIBMBOR, 1995

Buga, I. Pastorala. Bucureşti : Editura Internaţional Scorpion, 1992

Hausherr, I. Paternitatea şi îndrumarea duhovnicească în Răsăritul creştin. Sibiu :Deisis, 1999

I.P.S. Antonie Plămădeală. Preotul în Biserică, în lume şi acasă. Sibiu : s.n.,1996

Metallinos, G.D. Parohia, Hristos în mijlocul nostru. Sibiu : Deisis 2004

Necula, N. Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică, vol. 3. Bucureşti : EIBMBOR, 2004

Sfântul Grigorie Dialogul. Cartea regulei pastorale. Bucureşti : EIBMBOR, 1996

Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Grigorie din Nazianz, Sfântul Efrem Sirul. Despre Preoţie. Bucureşti : Sophia, 2004

Timiadis, E. Preot, Parohie, Înnoire. Bucureşti : Sophia, 2001

Vintilescu, P. Spovedania şi duhovnicia. Alba Iulia : s.n., 1995