carti

 

     Educație fizică și sportivă

*** Terminologia educaţiei fizice şi sportului. Bucureşti: Editura Stadion, 1974

*** Programe şcolare la disciplina educaţie fizică pentru clasele I-IV şi V-VIII. Bucureşti: MEC – CNC, 1999

Alexe, D. I. Atletism. Îndrumar practico-metodic. Iaşi: Editura PIM, 2007

Anton, M. Exerciţii pentru învăţarea tehnicii probelor atletice. Bucureşti: Editura BREN, 2005

Bâcă, M. Sinteze teoretice şi conceptuale privind educaţia fizică în învăţământul preuniversitar. Târgu Jiu: Editura Academica Brâncuşi, 2007

Chera-Ferrario, B. Elemente definitorii pentru gimnastica de baza. Bucureşti: Editura Universitara, 2013

Chera-Ferrario, B. Noțiuni elementare de gimnastică artistică și gimnastică acrobatică, Bucureşti: Editura Universitara, 2013

Constantin, A M. Argumente în promovarea instruirii tehnice timpurii la atletism: aruncări. Iaşi: Editura PIM, 2012

Cucui, I. A. Bazele generale ale atletismului : Caiet de lucrări practice pentru studenţii anului I. Târgovişte: Editura Bibliotheca, 2014

Cucui, I. A. Metodica predării atletismului în şcoală : Caiet de lucrări practice pentru studenţii anului II. Târgovişte: Editura Bibliotheca, 2014

Dragnea, A.; Bota A. Teoria activităţilor motrice. Bucureşti: Editura Didactică și Pedagogică, 1999

Dragomir P.; Scarlat E. Educaţie fizică şcolară. Repere noi, mutaţii necesare. Bucureşti: Editura Didactică și Pedagogică, 2004

Ghiţescu, I.G. Baschet. Bucureşti: Editura ARVIN Graphics, 2002

Ghiţescu, I.G. Curs de baschet. Târgovişte: Editura Valahia University Press, 2008

Grapă, F., Mârza, D. Volei în învăţământ. Bacău: Editura Plumb, 1998

Hrişcă, A.; Predescu, T.; Dârjan, C. Baschet la copii şi juniori. Bucureşti: Editura Sport-Turism, 1985

Ionescu, Şt., Dârjan, C. Instruire şi performanţă în baschet la copii şi juniori. Bucureşti: Editura Didactică și Pedagogică, 1997

Pehoiu, C. Jocul, formă şi mic de realizare a obiectivelor şi conţinutului educaţiei fizice şcolare. Târgovişte: Editura Cetatea de scaun, 2003

Pehoiu, C. Continuitatea activităţii de educaţie fizică în învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial. Târgovişte: Editura Cetatea de Scaun, 2004

Pehoiu, C. Atletism: bazele tehnicii. Obiectivele şi conţinutul acestuia în şcoală. Iaşi: Editura PIM, 2006

Pehoiu, C. Atletism. Curs de bază pentru uzul studenţilor din aul I, Educaţie fizică şi sport. Târgovişte: Editura Valahia University Press, 2007

Raţă, G.; Raţă, C. B. Aptitudinile în activitatea motrică. Bacău: Editura EduSoft, 2006

Raţă, G. Didactica educaţiei fizice şcolare : metodica educaţiei fizice şcolare. Bacău: Editura Alma Mater, 2004

Savu, C.F. Optimizarea pregătirii fizice la baschetbaliștii juniori. Târgoviște: Editura Bibliotheca, 2018

      Kinetoterapie și motricitate specială

Bac, O.; Szabo, M.; Szabo, P. Volleyball-ul în kinetoterapie. Oradea: Editura Universității din Oradea, 2002

Ciucurel, C. Bazele anatomo-fiziologice ale mișcării. Craiova: Editura Universitaria, 2008

Ciucurel, C.; Iconaru, I. Introducere în gerontologie. Craiova: Editura Universitaria, 2008

Cordun, M. Kinetologie medicală. București: Editura Axa, 1999

Cristea, D.N. Metode și tehnici de reeducare neuro-motorie: DVD. Târgoviște: Valahia University Press, 2019

Cristea, D.N. Kinetoterapia în pediatrie: DVD. Târgoviște: Valahia University Press, 2019

Dragnea, A.; Bota, A. Teoria activităților motrice. București: Editura Didactică și Pedagogică, 1999

Ferrario, B. Gimanstica de bază în kinetoterapie. Târgoviște: Valahia University Press, 2019

Galan, D. Educație pentru sănătate și prin ajutor. Cluj-Napoca: Editura Risoprint, 2017

Galan, D. Metode și tehnici de tonifiere musculară. Cluj-Napoca: Editura Risoprint, 2018

Georgescu, L. Fiziologia educației fizice și sportului. Pitești: Tipografia Universității din Pitești, 2002

Georgescu, L. Prim ajutor și traumatologie sportivă aplicată . Pitești: Tipografia Universității din Pitești, 2006

Iconaru, E.I. Recuperarea copiilor cu infirmitate motorize cerebrală. Craiova: Editura Universitaria, 2010

Iconaru, E.I. Reumatismele inflamatorii în practica kinetoterapeutică. Craiova: Editura Universitaria, 2013

Moacă, G.M. Anatomia aparatului locomotor: cu aplicații în kinetoterapie. Târgoviște: Editura Bibliotheca, 2014

Moacă, G.M. Fiziologie generală. Târgoviște: Editura Bibliotheca, 2015

Moacă, G.M. Educație pentru sănătate șu prim ajutor. Târgoviște: Editura Bibliotheca, 2015

Ochiană, G. Kinetoterapia în afecțiuni cardio-vasculare. Iași: Editura Performantică, 2007

Ochiană, G. Kinetoterapia în afecțiuni neurologice. Iași: Editura Pim, 2006

Pehoiu, C. Kinesiologie: știința mișcării: curs. Târgoviște: Valahia University Press, 2018

Pehoiu, C. Teoria și metodica educației fizice și sportului: curs. Târgoviște: Valahia University Press, 2018

      Istorie

Andreescu, S. Vlad Tepes (Dracula): între legendă și adevăr istoric. București: s.n., 1998

Bernstein, S.; Milza, P. Istoria Europei: vol. III. Iași: Institutul European, 1998

Bernstein, S.; Milza, P. Istoria Europei: vol. IV. Iași: Institutul European, 1998

Bernstein, S.; Milza, P. Istoria Europei: vol. V. București: Editura ALL, 1998

Bernstein, S.; Milza, P. Istoria secolului XX: vol. I. București: Editura ALL, 1998

Bernstein, S.; Milza, P. Istoria secolului XX: vol. II. București: Editura ALL, 1998

Bernstein, S.; Milza, P. Istoria secolului XX: vol. III. București: Editura ALL, 1998

Cary, M.; Scullard, H.H. Istoria Romei până la domnia lui Constantin. București: s.n., 2008

Căprăroiu, D.; Denize, E. Nașterea Europei medievale. Târgoviște: s.n., 2008

Cârciumaru, M. Le Paleolithique en Roumanie. Grenoble: s.n., 1999

Cârciumaru, M. Evoluția omului în Cuaternar. București: s.n., 1999

Cârciumaru, R. Apariția statului medieval Moldova. Concepții și retrospecții istorice. București: Editura Pro Universitaria, 2016

Cârciumaru, R. Introducere în istoria evului mediu românesc. Aspecte ale evoluției politice (sec. IX-XVI). București: Editura Pro Universitaria, 2013

Ciachir, N. Istoria politică a Europei de la Napoleon la Stalin. București: Editura Oscar Print, 1997

Ciocâltan, V. Mongolii și Marea Neagră în secolele XIII-XIV. București: s.n., 1998

Chamoux, F. Civilizația greacă în epocile arhaică și clasică, vol. 1. București: s.n., 1985

Chamoux, F. Civilizația greacă în epocile arhaică și clasică, vol. 2. București: s.n., 1985

Denize, E. Ștefan cel Mare. Dimensiunea internațională a domniei. Târgoviște: s.n., 2004

Dreyfus, F.G.; Jourcin, A.; Thibault, P. Istoria universală. Evoluția lumii contemporane: vol. III. București: Editura Univers Enciclopedic, 2006

Furet, F. Reflecții asupra Revoluției franceze. București: Editura Humanitas, 1992

Hobsbawm, E. Secolul extremelor. București: Editura Lider, 1994

Inalcik, H. Imperiul otoman. Epoca clasică. București: s.n., 1996

Istoria României. București: Editura Enciclopedică, 1998

Istoria Românilor : vol. VIII. București: Editura Enciclopedică, 2003

Kissinger, H. Diplomația. București: Editura ALL, 1998

Le Goff, J. (coord.). Omul medieval. Iași: s.n., 1999

Madaule, J. Istoria Franței: vol. II. București: Editura Politică, 1973

Mamina, I.; Scurtu, I. Guverne și guvernanți: 1916-1938. București: s.n.; 1996

Manolescu, R. Istoria evului mediu: vol. I: partea I si partea a II-a. București: s.n., 1993

Maxim, M. Țările Române și Înalta Poartă. București: s.n., 1994

Miloiu, S. O istorie a Europei Nordice și Baltice. De la Războiul Rece la era globalizării. Târgoviște: Editura Cetatea de Scaun, 2005

Papacostea, Ș. Românii în secolul al XIII-lea: între cruciată și Imperiul Mongol. București: Editura Enciclopedică, 1993

Popa, M. Primul Razboi Mondial. București: s.n., 1979

Procacci, G. Istoria italienilor. București: Editura Politică, 1975

Sbârnă, Gh. Parlamentul și politica externă a României: 1919-1940. București: s.n., 2000

Sbârnă, Gh. Partidele politice din România: 1919-1940. București: s.n., 2001

Sbârnă, Gh. Românii și proiectele federale europene interbelice. București: s.n., 2001

Scurtu, I. Istorie contemporană a României: 1918-2001. București: s.n., 2002

Stanciu, I. În umbra Europei. Relațiile României cu SUA: 1919-1939. București: s.n., 1996

Stanciu, I., Oncescu, I. Românii în timpurile moderne. Reperele unei epoci. Târgoviște: s.n., 2004

Stanciu, C. Devotați Kremlinului. Alinierea politicii externe românești la cea sovietică în anii 50. Târgoviște: Cetatea de Scaun, 2008

Stanciu, C. Traversând infernul. Scurtă istorie a comunismului românesc: 1948-1989. Târgoviște: Editura Cetatea de Scaun, 2010

Stiles, A. Unificarea Germaniei: 1815-1890. București: Editura ALL, 1998

Vasiliev, A.A. Istoria Imperiului bizantin. Iași: s.n., 2010

Ward-Perkins, B. Căderea Romei și sfârșitul civilizației. [București]: Editura ALL, 2008

     Geografia turismului

Baltălungă, A. A. Turismul în Romania. Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2008

Baltălungă, A. A. Geografia turismului : note de curs. Târgovişte : Macarie, 2001

Baltălungă, A. A. România. Oraşele porturi dunărene : geografie umană şi economică. Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2008

Bran, F. ; Marin, D. ; Şimon, T. Turismul rural. Fondul european. Bucureşti : Editura Economică, 1997

Breţcan, P. Complexul lacustru Razim-Sinoe : studiu de limnologie. Târgovişte : Transversal, 2007

Cucu, V. România. Geografie umană. Iaşi : Glasul Bucovinei, 1995

Cucu, V. România. Geografie economică. Iaşi : Glasul Bucovinei, 1996

Dumitrescu, D. Habitatul rural şi calitatea mediului. Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2009

Dumitrescu, D. România. Regiunile de dezvoltare. Disparităţi socio-economice. Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2014

Erdeli, G. ; Cucu, V. România, Populaţie, aşezări umane, economie. Bucureşti : Transversal, 2005

Gheorghilaş, A. Geografia turismului : metode de analiză în turism. Bucureşti : Editura Universitară, 2011

Ielenicz, M. Dealurile şi podişurile României. Bucureşti : Fundaţia România de Mâine, 1999

Ielenicz, M. ; Pătru, I. ; Ghincea, M. Subcarpaţii României. Bucureşti : Editura Universitară, 2003

Ispas, Şt. Geografia regională a României. Târgovişte : Valahia University Press, 2007

Pehoiu, G. ; Muică, C. ; Sencovici, M. Geografia mediului cu elemente de ecologie. Târgovişte : Transversal, 2006

Pehoiu, G. Geografia turismului : curs pentru studenţii de la specializarea Geografie. Târgovişte : Valahia University Press, 2008

Pehoiu, G. Turism. Destinaţii şi obiective principale. Târgovişte : Valahia University Press, 2008

Pop, P. Gr. Carpaţii şi Subcarpaţii României. Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2000

Posea, Gr. Geomorfologia României. Bucureşti : Fundaţia România de Mâine, 2002

Posea, Gr. Geografia fizică a României, vol. 1. Bucureşti : Fundaţia România de Mâine, 2003

Posea, Gr. Geografia fizică a României, vol. 2. Bucureşti : Fundaţia România de Mâine, 2004

Tanislav, D. România – geografie fizică. Târgovişte : Valahia University Press, 2015

Geografia României, vol. 1. Bucureşti : Editura Academiei Române, 1983

Geografia României, vol. 2. Bucureşti : Editura Academiei Române, 1984

Geografia României, vol. 3. Bucureşti : Editura Academiei Române, 1987

Geografia României, vol. 4. Bucureşti : Editura Academiei Române, 1992

Geografia României, vol. 5. Bucureşti : Editura Academiei Române, 2005

     Geografie

Apostol, L. Meteorologie şi climatologie. Suceava : Editura Universităţii „Ştefan cel Mare”, 2000

Baltălungă, A. A. Turismul în Romania. Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2008

Baltălungă, A. A. România. Oraşele porturi dunărene : geografie umană şi economică. Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2008

Baltălungă, A. A. Geografia aşezărilor. Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2008

Bălteanu, D. ; Şerban, M. Modificările globale ale mediului. O evaluare interdisciplinară a incertitudinilor. Bucureşti : Editura C.N.I. Coresi, 2005

Breţcan, P. Complexul lacustru Razim-Sinoe : studiu de limnologie. Târgovişte : Transversal, 2007

Ciulache, S. Meteorologie și climatologie. București: Editura Universitară, s.a.

Cocean, P. ; Alexe, R. Regionarea geografică a Europei. Târgovişte : Transversal, 2007

Cucu, V. Geografia aşezărilor rurale. Târgovişte : Domino, 2000

Cucu, V. Geografia oraşului. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Dimitrie Bolintineanu, 2001

Cucu, V. România. Geografie umană. Iaşi : Glasul Bucovinei, 1995

Cucu, V. România. Geografie economică. Iaşi : Glasul Bucovinei, 1996

Dumitrescu, D. Habitatul rural şi calitatea mediului. Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2009

Dumitrescu, D. România. Regiunile de dezvoltare. Disparităţi socio-economice. Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2014

Erdeli, G. ; Cucu, V. România, Populaţie, aşezări umane, economie. Bucureşti : Transversal, 2005

Gâştescu, P. ; Breţcan. P. Hidrologie continentală şi Oceanografie. Târgovişte : Valahia University Press, 2019

Gâştescu, P. Managementul mediului. Târgovişte : Editura Sfinx 2000, 2001

Gâştescu, P. ; Murărescu, O. ; Breţcan, P. Oceanografie. Târgovişte : Transversal, 2004

Hârjoabă, I. ; Rusu, E. Geografia continentelor. Africa. Bucureşti : Esditura Didactică şi Pedagogică, 1995

Ielenicz, M. Dealurile şi podişurile României. Bucureşti : Fundaţia România de Mâine, 1999

Ielenicz, M. Geomorfologie. Bucureşti : Editura Universitară, 2007

Ielenicz, M. ; Pătru, I. ; Ghincea, M. Subcarpaţii României. Bucureşti : Editura Universitară, 2003

Ispas, Şt. Geografia regională a României. Târgovişte : Valahia University Press, 2007

Ispas, Şt. ; Murătoreanu, G. ; Leotescu, R. ; Ciulei, S. Pedologie. Cercetarea solului pe teren. Târgovişte : Valahia University Press, 2006

Ispas, Şt. ; Stănilă, A.-L. Solurile României. Târgovişte : Valahia University Press, 2015

Măhăra, Gh. Meteorologie. Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2001

Marin, I. ; Marin, M. ; Popa, V. ...America de Sud –Geografie regională. Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2004

Marin, I ; Marin, M. Europa. Geografie regională. Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2005

Muică, C. ; Geacu, S. ; Sencovici, M. Biogeografie generală. Târgovişte : Transversal, 2006

Muică, C. ; Sencovici, M. ; Dumitraşcu, C. Biogeografie : îndrumător pentru lucrări de laborator şi practică pe teren. Târgovişte : Transversal, 2004

Parichi, M. Pedogeografie cu noţiuni de pedologie. Bucureşti : Fundaţia România de Mâine, 2009

Pehoiu, G. ; Muică, C. ; Sencovici, M. Geografia mediului cu elemente de ecologie. Târgovişte : Transversal, 2006

Pehoiu, G. Geografia turismului. Târgovişte : Valahia University Press, 2008

Posea, Gr. Geomorfologia României. Bucureşti : Fundaţia România de Mâine, 2002

Posea, Gr. ; Popescu, N. ; Ielenicz, M. Geomorfologie. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1976

Posea, Gr. Geografia fizică a României, vol. 1. Bucureşti : Fundaţia România de Mâine, 2003

Posea, Gr. Geografia fizică a României, vol. 2. Bucureşti : Fundaţia România de Mâine, 2004

Tanislav, D. România – geografie fizică. Târgovişte : Valahia University Press, 2015

Ungureanu, I. Geografia mediului. Iaşi : Editura Universităţii „Al. Ioan Cuza”, 2005

Velcea, I. ; Ungureanu, A. Geografia economică a lumii contemporane. Bucureşti : Casa de Editură şi Presă „Şansa”, 1993

Geografia României, vol. 1. Bucureşti : Editura Academiei Române, 1983

Geografia României, vol. 2. Bucureşti : Editura Academiei Române, 1984

Geografia României, vol. 3. Bucureşti : Editura Academiei Române, 1987

Geografia României, vol. 4. Bucureşti : Editura Academiei Române, 1992

Geografia României, vol. 5. Bucureşti : Editura Academiei Române, 2005