carti

 

     Contabilitate și Informatică de Gestiune

Cucui Gabriel. Informatică economică. Târgovişte: Editura Bibliotheca, 2009; p. 17-30, 37-42, 65-74, 98-210, 213-231

Cucui G. ; Radu F. ; Radu V. Sisteme informatice de gestiune. Târgovişte: Valahia University Press, 2009; p. 20-22, 41-44, 53-56, 63-103, 117-158

Horga M. ; Coman D. M. ; Radu V. Proiectarea sistemelor informatice – aplicaţii în Microsoft Acces Xp. Târgovişte: Editura Bibliotheca, 2005; p. 11-51

Horga Vasile. Contabilitate aprofundată. Târgovişte: Editura Bibliotheca, 2007; p. 26-76, 84 – 167

Radu Florin. Baze de date: Târgovişte: Editura Bibliotheca, 2007

Radu Mariana. Contabilitate de gestiune. Târgovişte: Editura Bibliotheca, 2010; p. 11-62; 66-73; 83-311; 316-325

Radu Valentin. Globalizarea sistemelor informaţionale financiar-contabile. Târgovişte: Editura Bibliotheca, 2009; p. 52-59, 37-42, 139-141        

State V. ; Voinea C. M. ; Tănase L. C. Bazele contabilităţii – de la principii la tehnici şi metode, ed 2. Bucureşti: Pro Universitaria, 2016

State V. ; Voinea C. M. ; Tănase L. C. Contabilitatea financiară a societăţilor comerciale. Elemente de teorie şi aplicaţii practice, ed. 2. Bucureşti: Pro Universitaria, 2017

Ştefan Veronica. Proiectarea sistemelor informatice de gestiune. Târgovişte: Editura Bibliotheca, 2015; p. 11- 26, 31- 39, 44-58, 60- 84

Ştefan Veronica. Tehnologii orientate obiect pentru baze de date relaţionale. Bucureşti: Editura InfoMega, 2006; p. 14-29, 31-199, 208-215

Toma Maria. Contabilitatea și gestiunea trezoreriei. Bucureşti: Pro Universitaria, 2016

Zamfir Mariana. Controlul de gestiune prin sistemul de bugete. Bucureşti: Pro Universitaria, 2017; p. 17-48, 63-65, 108-111, 133-164, 208, 241-246, 283-298

      Economia comerțului, turismului și serviciilor

Andreiana V.A ; Bădicu G. D. Economie în servicii. Bucureşti: Pro Universitaria, 2017

Constantinescu L. M. ; Gavrilằ G. Marketing în turism. Abordări conceptuale, tehnici şi strategii. Bucureşti: ProUniversitaria, 2011

Ioncică M. Economia serviciilor. Abordằri teoretice şi implicaţii practice. Bucureşti: Editura Uranus, 2006

Marcu L. ; Toma T. Cercetarea cantitativằ de marketing cu ajutorul programului de calcul tabelar EXCEL. Târgovişte: Editura Bibliotheca, 2009

Minciu R. Economia turismului. Bucureşti: Editura Uranus, 2004

Ristea A.L. ; Tănăsescu D. Marketing. Concepte, instrumente-acţiune. Bucureşti: Editura Expert, 2008

Ristea Ana Lucia. Marketing. Crestomaţie de termeni şi concepte, ed. 4. Bucureşti: Editura Expert, 2010

Tănăsescu Dorina. Marketingul serviciilor. Târgovişte: Editura Bibliotheca, 2015

Toma Andrei. Cercetări de marketing. Târgovişte: Editura Cetatea de Scaun, 2011

      Finanțe-Bănci

Badea Leonardo. Gestiunea portofoliului de active. Bucureşti: ProUniversitaria, 2010

Badea L. ; Mocanu F. Pieţe de capital. Bucureşti: Editura Economică, 2007

Ciurel V. Asigurări şi reasigurări: abordări teoretice şi practici internaţionale. Bucureşti: All Beck, 2000

Drăgoi V. E. ; Rădoi M. A. Monedă. Târgovişte: Valahia University Press, 2013

Teodorescu M. ; Badea L. Finanţele întreprinderii. Bucureşti: Editura Cartea Studenţească, 2009

Văcărel I. Finanţe publice, ed. 6. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2007

    Management

Burduş E. ; Căprărescu Gh. Fundamentele managementului organizaţiei. Bucureşti: Editura Economică, 1999

Cole G. A. Managementul personalului. Bucureşti: Codecs, 2000

Croitoru Gabriel. Economia întreprinderii – o nouă paradigmă. Târgovişte: Editura Bibliotheca, 2006

Dima I. C. ; Duică M. ; Cucui G. ; Radu V. Managementul întreprinderii – lucrării practice şi aplicaţii. Craiova: Editura Arves, 2007

Dima I. C. Elemente de logistică utilizate în managementul operaţional industrial. Târgovişte: Valahia University Press, 2010

Duică Anişoara. Management. Târgovişte: Editura Bibliotheca, 2008

Duică Mircea. Managementul proiectelor. Târgovişte: Editura Bibliotheca, 2009

Frăţilă C. ; Duică, C. M. Managementul resurselor umane. Concepte. Practici. Târgovişte: Bibliotheca, 2014

Nicolescu O. Management comparat. Bucureşti: Editura Economică, 1998

Pânişoară G. ; Pânişoară I. Managementul resurselor umane. Iaşi: Polirom, 2016

Popa Virgil. Managementul şi măsurarea performanţei organizaţiei. Târgovişte: University Press, 2005

Popescu Constanţa. Structura organizaţiilor. Târgovişte: Editura Bibliotheca, 2004

Savu B. C. Metode cantitative aplicate în conducerea proceselor economice. Târgovişte: Editura Bibliotheca, 2010

Stegăroiu Ion. Economie industrială. Târgovişte: Editura Bibliotheca, 2008

Stegăroiu Ion. Metode şi tehnici de management. Târgovişte: Editura Macarie, 1999

Vagu P. ; Stegăroiu Ion. Tratat de management general, vol. 1: Şcolile de management. Târgovişte: Editura Bibliotheca, 2013

Vagu P. ; Stegăroiu Ion. Tratat de management general, vol. 2: Planificare strategică. Târgovişte: Editura Bibliotheca, 2013

Vagu P. ; Stegăroiu Ion. Motivarea în muncă. De la teorie la practică. Târgovişte: Editura Bibliotheca, 2007

Vagu P. ; Stegăroiu I. ; Croitoru G. Strategii manageriale. Bucureşti: Editura ProUniversitaria, 2014

Verboncu Ion. Management - eficienţă, eficacitate, performanţă. Bucureşti: Editura Universitară, 2013

     Marketing

Cetină I. ; Brandabur R. ; Constantinescu M. Marketingul serviciilor. Teorie și aplicații. Bucureşti: Editura Uranus, 2006

Marcu Laura. Introducere în publicitate. Bucureşti: ProUniversitaria, 2018

Ristea Ana Lucia. Marketing. Concepte, Instrumente-Acţiune. Bucureşti: Editura Expert, 2010

Toma Andrei. Cercetări de marketing: teorie şi aplicaţii. Târgovişte: Editura Cetatea de Scaun, 2011

Toma Andrei ; Marcu L. Cercetarea cantitativă de marketing cu ajutorul programului de calcul tabelar Excel. Târgovişte: Editura Bibliotheca, 2009

Toma Andrei. Comportamentul consumatorului. Târgovişte: Editura Cetatea de Scaun, 2012