carti

 

    Științe politice

Arendt Hannah. Originile totalitarismului. Bucureşti: Humanitas, 1994; p. 507-621

Aron Raymond. Democraţie şi totalitarism. Bucuresti: Editura All, 2001; p. 167- 250

Ball Terence ; Dagger, Richard. Ideologii politice şi idealul democratic. Iaşi: Polirom, 2000; p. 59-97; 149-177; 179-200

Berlin Isaiah. Patru eseuri despre libertate. Bucureşti: Humanitas, 1996; p. 200-257

Boia Lucian. Mitul democrației. Bucureşti: Humanitas, 2013

     Limba și literatura română. Limba și literatura modernă

Bârlea, Petre Gheorghe. Limba română contemporană. Fonetică, ortografie, ortoepie şi vocabular, ed. 2. Bucureşti: Editura Muzeului Literaturii Române, 2013

Călinescu George. Ion Creangă: viaţa şi opera. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1966

Crohmălniceanu, Ov. S. Literatura română între cele două războaie mondiale (capitolele monografice dedicate autorilor interbelici), vol. 2. Bucureşti: Minerva, 1974

Crohmălniceanu, Ov. S. Literatura română între cele două războaie mondiale (capitolele monografice dedicate autorilor interbelici), vol. 3. Bucureşti: Minerva, 1975

Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM2). Bucureşti: Editura Univers Enciclopedic, 2005

Fluieraru Tatiana. Michel Toumier ou la fluidite du monde. Cluj-Napoca: Editura Fundaţiei Desire, 2003

Gramatica limbii române, vol. 1: Cuvântul. Bucureşti: Editura Academiei Române, 2005

Gramatica limbii române, vol. 2: Enunţul. Bucureşti: Editura Academiei Române, 2005

Hristea, Theodor. Sinteze de limba română, ed. 3. Bucureşti: Albatros, 1984

Manolescu, Nicolae. Istoria critică a literaturii române. Piteşti: Editura Paralela 45, 2008

Negoițescu,I. Poezia lui Mihai Eminescu. Cluj-Napoca : Editura Dacia, 1995

Raymond, Marcel. De la Baudelaire la suprarealism. Bucureşti: Univers, 1970

Lidia Vianu. British Desperadoes (post-modern writers). Bucureşti: Editura All, 1999

Zdrenghea, M. ; Greere, A. A Practical English Grammar. Cluj-Napoca: Editura Clausium, 1997

     Jurnalism

Bertrand, Claude-Jean. O introducere în presa scrisă şi vorbită. Iaşi: Polirom, 2001

Chelcea, S. ; Ivan L. ; Chelcea, A. Comunicarea nonverbală. București: Comunicare.ro, 2005

Christians, Clifford G. Etica mass-media - studii de caz. Iaşi. Polirom, 2001

Coman, Mihai. Manual de jurnalism vol. 1. Iaşi: Polirom

Coman, Mihai. Manual de jurnalism vol. 2. Iaşi: Polirom

DeFleur, M. L. ; Ball-Rockeach, S. Teorii ale comunicării de masă. Iaşi: Polirom, 1999; p. 210-221

Erich, Agnes. Istoria cărții: de la semnele mnemotehnice la cartea electronică. Târgoviște: Editura Bibliotheca, 2008

Grosu, Cristian. Jurnalismul de investigație. Iaşi: Polirom, 2004

Haas, Michael. Radio management. Iaşi: Polirom, 2001

Ionescu, Cristian. Tratat de drept constituţional contemporan. Bucureşti: All Beck, 2005

Kotler, Philip ; Gary, Amstrong. Principiile marketingului. Bucureşti: Teora, 2003

Muraru, Ioan. Protecţia constituţională a libertăţilor de opinie. Bucureşti: Lumina Lex, 1999

Petrescu, A . Din presa literară românească a secolului XIX. București: Albatros, 1970

Popescu, Cristian Florin. Manual de jurnalism, vol. 1. Bucureşti: Tritonic, 2004

Randall, David. Jurnalistul universal. Iaşi: Polirom, 1998

Runcan, Miruna. A patra putere – legislaţie şi etică pentru jurnalişti. Cluj-Napoca: Dacia, 2002

Stanciu, Nicolae ; Varlam, Petre. Managementul televiziunii. Bucureşti: Libra Vox, 2001

Craia, Sultana. Presă şi societate la români. Târgoviște: Editura Bibliotheca, 2006