carti

 

     Programul de studii Ingineria Mediului în Agricultura

Bobeș, I. Atlas de fitopatologie și protecția agroecosistemelor, Editura Ceres, București, 1983

Busuioc, G., Bălan D. Fiziologia plantelor, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2003

Burzo, I. și colab. Fiziologia plantelor de cultură, Vol. 1, Editura Știința, Chișinău, 1999

Burzo, I. și colab. Fiziologia plantelor de cultură, Vol. 2, Editura Știința, Chișinău, 1999

Burzo, I. și colab. Fiziologia plantelor de cultură, Vol. 3, Editura Știința, Chișinău, 1999

Burzo, I. și colab. Fiziologia plantelor de cultură, Vol. 4, Editura Știința, Chișinău, 2000

Dinescu, S. Concepte moderne în zootehnie, Editura Ceres, București, 1996

Ianculescu, O. Epurarea apelor uzate, Editura Matrix, București, 2001

Ionescu, C.S. Depozite de deșeuri, Editura HGA, București, 2000

Iordache, Ș ; Dunea, D. Metode de evaluare a efectelor poluării aerului cu particule în suspensie asupra sănătății copiiilor, Editura Matrix Rom, București, 2014

Iordache, Ș. Sisteme avansate de monitorizare a mediului, Editura Valahia University Press, 2012

Magdalina, I. ; Petrescu, N. Amenajarea, organizarea și sistematizarea teritoriului, Editura Ceres, București, 2002

Petrescu, N. ; Podani, M. Amenajarea bazinelor hidrografice, Editura Ceres, București, 2004

Petrescu, N. ; Dobrescu, N. Tehnologia lucrărilor de ingineria mediului, Editura Ceres, București, 2003

Petrescu, N. Tehnologia lucrărilor de ingineria mediului : îndrumar de laborator, Editura Ceres, București, 2003

Petrescu, N. Construcții pentru lucrările de ingineria mediului, Partea I, Editura Valahia University Press, Târgoviște, 2007

Petrescu, N. Construcții pentru lucrările de ingineria mediului, Partea a II-a, Editura Valahia University Press, Târgoviște, 2007

Podani, M. ; Ispas, Șt. și colab. Climatologie și agrometeorologie, Editura Domino, Târgoviște, 1998

Podani, M. ; Ispas, Șt. ; Nedelcu, A. Hidrologie inginerească, Editura Sfinx, 2000

Teodorescu, G. Ameliorarea ecosistemelor antropice urbane, Editura Ceres, București, 2004

      Programul de studii Montanologie

Alexandrescu, D.C. Zootehnie generală și alimentația animalelor, Editura Valahia University Press, Târgoviște, 2016

Dunea, D. ; Tanislav D. Ghid practic pentru estimarea randamentului biologic al pajiștilor montane, Valahia University Press, 2017, 2017

Movileanu, G. Zootehnie generală, Editura Macarie, Târgoviște, 2001

     Programul de studii Controlul și Securitatea Produselor Alimentare

Banu, C. Tratat de industrie alimentară – Probleme generale, Vol. 1, Editura ASAB, București, 2008

Banu, C. Tratat de industrie alimentară – Tehnologii sanitare, Vol. 2, Editura ASAB, București, 2009

Buruleanu, L. ; Avram, D. Operații și aparate cu transfer de căldură în industria alimentară, Editura Printech, București, 2009

Costin, I. Tehnologii de prelucrare a cerealelor în industria morăritului, Editura Tehnică, București, 1983

Dan, V. Microbiologia alimentelor, Editura Alma, Galați, 2002

Danilevici, C. Utilaje destinate procesării produselor din carne și lapte în unități de producție mici și mijlocii, Editura Bibliotheca, Târgoviște, 2003

Iordan, M. ; Stoica A. ; Moșoiu, C. E. Conservarea produselor alimentare – principii și metode clasice moderne, Ed. Printech, București, 2009

Iordan, M. Industrii alimentare extractive : Tehnologia uleiurilor vegetale, Ed. Macarie, Târgoviște, 2002

Manea, I. Controlul și expertiza de calitate în industria berii, Editura Europlus, Galați, 2013

Nicolescu, C. Microbiologia produselor de origine animală, Editura Bibliotheca, Târgoviște, 2005

    Programul de studii Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole

Banu, C. Tratat de industrie alimentară – Probleme generale, Vol. 1, Editura ASAB, București, 2008

Banu, C. Tratat de industrie alimentară – Tehnologii sanitare,Vol. 2, Editura ASAB, București, 2009

Buruleanu, L. ; Avram, D. Operații și aparate cu transfer de căldură în industria alimentară, Editura Printech, București, 2009

Costin, I. Tehnologii de prelucrare a cerealelor în industria morăritului, Editura Tehnică, București, 1983

Dan, V. Microbiologia alimentelor, Editura Alma, Galați, 2002

Danilevici, C. Utilaje destinate procesării produselor din carne și lapte în unități de producție mici și mijlocii, Editura Bibliotheca, Târgoviște, 2003

Iordan, M. ; Stoica A. ; Moșoiu, C. E. Conservarea produselor alimentare – principii și metode clasice moderne, Ed. Printech, București, 2009

Iordan, M. Industrii alimentare extractive : Tehnologia uleiurilor vegetale, Ed. Macarie, Târgoviște, 2002

Manea, I. Controlul și expertiza de calitate în industria berii, Editura Europlus, Galați, 2013

Nicolescu, C. Microbiologia produselor de origine animală, Editura Bibliotheca, Târgoviște, 2005