Servicii oferite

  • acces liber la raft;
  • împrumutul documentelor la domiciliu;
  • consultarea documentelor în sala de lectura;
  • asistenţă de specialitate pentru cercetarea şi consultarea fondului;
  • consultarea catalogului electronic OPAC pentru identificarea şi localizarea documentelor de interes;
  • abonamente la periodice atât pe suport tradiţional cât şi electronic;
  • acces gratuit la Internet;
  • lansări de carte, conferinţe, simpozioane, seminarii, expoziţii;
  • schimb şi imprumut interbibliotecar intern şi internaţional;

Colecțiile bibliotecii

Religie
Educaţie. Învăţământ
Limbă şi literatură română
Limbă şi literatura străină
Sociologie, Psihologie, Filosofie

Întreabă bibliotecarul   bib_teologie@valahia.ro

Adresa: Str. Lt. Stancu Ion, nr. 35

Program
Luni-Vineri 800 – 1600

Link-uri utile

Revista românească pentru educație multidimensională

International Journal of Humanities, Social Sciences and Education

JURNALUL EDUCAȚIE, SOCIETATE & MULTICULTURALISM

The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences

Altarul Banatului

Altarul Reîntregirii

Anuarul Facutății de Teologie Ortodoxă / Universitatea Babeș Bolyai

Biblioteca virtuală de sociologie

Encyclopedia of Psychology and Religion / D. A. Leeming & K. Madden

International Journal of Orthodox Theology

Journal for the Study of Religions and Ideologies

Revista Calitatea vieții

Revista de Cercetare și Intervenție Socială

Revista de pedagogie

Revista română de sociologie

Revista Sociologie românească

Revue de l`histoire des religions

Studia Theologia Ortodoxa / Universitatea Babeș Bolyai

Teologia

Teologie şi viaţă

Psihologia educației / Dorina Sălăvăstru

Psihologie școlară / Andrei Cosmovici, Luminița Iacob

Psihopedagogie specială / Emil Verza

Serviciile sociale în România: rolul actorilor economiei sociale

Știință și religie de la conflict la dialog / John F. Haught

Teoria și practica evaluării educaționale / Dan Potolea, Marin Manolescu

Teoria și metodologia curriculumului / Dan Potolea, Marin Manolescu

Didactica matematicii

Ghidul cadrelor didactice pentru educația timpurie și preșcolară

Categories: Structura