În această secțiune puteți vizualiza bibliografia pentru licență, disponibilă în format electronic. Pentru detalii și acces, contactați secțiile noastre.

  Biblioteca de Științe Umaniste (Multimedia) – str. Lt. Stancu Ion, nr. 35 bib_scentral@valahia.ro

  Biblioteca de Științe ale Educației și Teologie – str. Lt. Stancu Ion, nr. 35 bib_teologie@valahia.ro

  Biblioteca de Drept și Științe Administrative – str. Aleea Sinaia, nr. 13, Corp B, Etaj 3 bib_drept@valahia.ro

  Biblioteca de Științe Tehnice și Arte – str. Aleea Sinaia, nr. 13, Corp A, Etaj 3 bib_tehnic@valahia.ro

  Biblioteca de Științe Politice și Economice – str. Aleea Sinaia, nr. 13, Corp B, Etaj 3 bib_imprumut@valahia.ro

Programul de studii Ingineria Mediului în Agricultura
Bobeș, I. Atlas de fitopatologie și protecția agroecosistemelor, Editura Ceres, București, 1983
Busuioc, G., Bălan D. Fiziologia plantelor, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2003
Burzo, I. și colab. Fiziologia plantelor de cultură, Vol. 1, Editura Știința, Chișinău, 1999
Burzo, I. și colab. Fiziologia plantelor de cultură, Vol. 2, Editura Știința, Chișinău, 1999
Burzo, I. și colab. Fiziologia plantelor de cultură, Vol. 3, Editura Știința, Chișinău, 1999
Burzo, I. și colab. Fiziologia plantelor de cultură, Vol. 4, Editura Știința, Chișinău, 2000
Dinescu, S. Concepte moderne în zootehnie, Editura Ceres, București, 1996
Ianculescu, O. Epurarea apelor uzate, Editura Matrix, București, 2001
Ionescu, C.S. Depozite de deșeuri, Editura HGA, București, 2000
Iordache, Ș ; Dunea, D. Metode de evaluare a efectelor poluării aerului cu particule în suspensie asupra sănătății copiiilor, Editura Matrix Rom, București, 2014
Iordache, Ș. Sisteme avansate de monitorizare a mediului, Editura Valahia University Press, 2012
Magdalina, I. ; Petrescu, N. Amenajarea, organizarea și sistematizarea teritoriului, Editura Ceres, București, 2002
Petrescu, N. ; Podani, M. Amenajarea bazinelor hidrografice, Editura Ceres, București, 2004
Petrescu, N. ; Dobrescu, N. Tehnologia lucrărilor de ingineria mediului, Editura Ceres, București, 2003
Petrescu, N. Tehnologia lucrărilor de ingineria mediului : îndrumar de laborator, Editura Ceres, București, 2003
Petrescu, N. Construcții pentru lucrările de ingineria mediului, Partea I, Editura Valahia University Press, Târgoviște, 2007
Petrescu, N. Construcții pentru lucrările de ingineria mediului, Partea a II-a, Editura Valahia University Press, Târgoviște, 2007
Podani, M. ; Ispas, Șt. și colab. Climatologie și agrometeorologie, Editura Domino, Târgoviște, 1998
Podani, M. ; Ispas, Șt. ; Nedelcu, A. Hidrologie inginerească, Editura Sfinx, 2000
Teodorescu, G. Ameliorarea ecosistemelor antropice urbane, Editura Ceres, București, 2004
Programul de studii Montanologie
Alexandrescu, D.C. Zootehnie generală și alimentația animalelor, Editura Valahia University Press, Târgoviște, 2016
Dunea, D. ; Tanislav D. Ghid practic pentru estimarea randamentului biologic al pajiștilor montane, Valahia University Press, 2017, 2017
Movileanu, G. Zootehnie generală, Editura Macarie, Târgoviște, 2001
Programul de studii Controlul și Securitatea Produselor Alimentare
Banu, C. Tratat de industrie alimentară – Probleme generale, Vol. 1, Editura ASAB, București, 2008
Banu, C. Tratat de industrie alimentară – Tehnologii sanitare, Vol. 2, Editura ASAB, București, 2009
Buruleanu, L. ; Avram, D. Operații și aparate cu transfer de căldură în industria alimentară, Editura Printech, București, 2009
Costin, I. Tehnologii de prelucrare a cerealelor în industria morăritului, Editura Tehnică, București, 1983
Dan, V. Microbiologia alimentelor, Editura Alma, Galați, 2002
Danilevici, C. Utilaje destinate procesării produselor din carne și lapte în unități de producție mici și mijlocii, Editura Bibliotheca, Târgoviște, 2003
Iordan, M. ; Stoica A. ; Moșoiu, C. E. Conservarea produselor alimentare – principii și metode clasice moderne, Ed. Printech, București, 2009
Iordan, M. Industrii alimentare extractive : Tehnologia uleiurilor vegetale, Ed. Macarie, Târgoviște, 2002
Manea, I. Controlul și expertiza de calitate în industria berii, Editura Europlus, Galați, 2013
Nicolescu, C. Microbiologia produselor de origine animală, Editura Bibliotheca, Târgoviște, 2005
Programul de studii Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole
Banu, C. Tratat de industrie alimentară – Probleme generale, Vol. 1, Editura ASAB, București, 2008
Banu, C. Tratat de industrie alimentară – Tehnologii sanitare,Vol. 2, Editura ASAB, București, 2009
Buruleanu, L. ; Avram, D. Operații și aparate cu transfer de căldură în industria alimentară, Editura Printech, București, 2009
Costin, I. Tehnologii de prelucrare a cerealelor în industria morăritului, Editura Tehnică, București, 1983
Dan, V. Microbiologia alimentelor, Editura Alma, Galați, 2002
Danilevici, C. Utilaje destinate procesării produselor din carne și lapte în unități de producție mici și mijlocii, Editura Bibliotheca, Târgoviște, 2003
Iordan, M. ; Stoica A. ; Moșoiu, C. E. Conservarea produselor alimentare – principii și metode clasice moderne, Ed. Printech, București, 2009
Iordan, M. Industrii alimentare extractive : Tehnologia uleiurilor vegetale, Ed. Macarie, Târgoviște, 2002
Manea, I. Controlul și expertiza de calitate în industria berii, Editura Europlus, Galați, 2013
Nicolescu, C. Microbiologia produselor de origine animală, Editura Bibliotheca, Târgoviște, 2005

Matematică
Andonie, R. ; Gârbacea, I. Algoritmi fundamentali – O perspectivă C++, Editura Libris, Cluj-Napoca, 1995
Fanache, D. Algoritmi : Fundamente teoretice, Editura Bibliotheca, Târgoviște, 2004
Fanache, D. Algoritmi : Îndrumar de laborator, Editura Bibliotheca, Târgoviște, 2004
Mortici, C. Bazele matematicii, Ed. Minus, 2007
Chimie
Nenițescu, C. D. Chimie organică, Vol. 1, Editura Didactica și Pedagogică, București, 1980
Nenițescu, C. D. Chimie organică, Vol. 2, Editura Didactica și Pedagogică, București, 1980
Șerban, B. C. ; Bumbac, M. ; Schiketany, I. Probleme de chimie organică, Vol. 1, Editura Printech, București, 2011
Șerban, B. C. ; Bumbac, M. ; Schiketany, I. Probleme de chimie organică, Vol. 2, Editura Printech, București, 2011
Jipa, S. ; Gorghiu, L. M ; Mihalcea, I., ș.a. Elemente de cinetică chimică, Editura Electra, București, 2005
Vîlcu, R. Termodinamica chimică, Editura Tehnica, București, 1994
Constantinescu, G. C. ; Roșca, I. ; Negoiu, I. M. Chimie anorganică, Vol. 1, Editura Didactica si pedagogica, București, 1986
Constantinescu, G. C. ; Roșca, I. ; Negoiu, I. M. Chimie anorganică, Vol. 2, Editura Didactica si pedagogica, București, 1986
Rădulescu, C. Chimie anorganică și analitică, Vol. 1, Editura Bibliotheca, Târgoviște, 2006
Rădulescu, C. Chimie anorganică și analitică, Vol. 2, Editura Bibliotheca, Târgoviște, 2006
Radulescu, C. ; Stihi, C. Metode analitice complementare pentru determinarea concentratiei de metale grele, 2001
Rădulescu, C. ; Ionță, I. ; Moater, E. I. Probleme și teste de chimie, Editura Bibliotheca, Târgoviște, 2011
Setnescu, T. ; Setnescu, R. ; Jipa, S. ; Bumbac, M. Elemente de chimie analitică, Editura Electra, București, 2003
Muzică
Chailley, J. 40.000 ani de muzică, Editura Muzicală, București, 1967
Berger, W. G. Muzica simfonică, Vol. 4, Editura Muzicala, București, 1976
Iliut, V. De la Wagner la contemporani, Editura Muzicală, București, Vol. 1, 1982
Popovici, D. Muzica corală românească, Editura Muzicală, București, 1966
Oprea, Gh. ; Agapie, L. Folclor muzical românesc, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1983
Munteanu, V. Strop de Ler, Vol. 1, Editura Trinitas, Iași, 2000
Velea, M. Colinde religioase, Editura Anastasia, Bucuresti, 1993

Științe politice
Arendt Hannah. Originile totalitarismului. Bucureşti: Humanitas, 1994; p. 507-621
Aron Raymond. Democraţie şi totalitarism. Bucuresti: Editura All, 2001; p. 167- 250
Ball Terence ; Dagger, Richard. Ideologii politice şi idealul democratic. Iaşi: Polirom, 2000; p. 59-97; 149-177; 179-200
Berlin Isaiah. Patru eseuri despre libertate. Bucureşti: Humanitas, 1996; p. 200-257
Boia Lucian. Mitul democrației. Bucureşti: Humanitas, 2013
Limba și literatura română. Limba și literatura modernă
Bârlea, Petre Gheorghe. Limba română contemporană. Fonetică, ortografie, ortoepie şi vocabular, ed. 2. Bucureşti: Editura Muzeului Literaturii Române, 2013
Călinescu George. Ion Creangă: viaţa şi opera. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1966
Crohmălniceanu, Ov. S. Literatura română între cele două războaie mondiale (capitolele monografice dedicate autorilor interbelici), vol. 2. Bucureşti: Minerva, 1974
Crohmălniceanu, Ov. S. Literatura română între cele două războaie mondiale (capitolele monografice dedicate autorilor interbelici), vol. 3. Bucureşti: Minerva, 1975
Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM2). Bucureşti: Editura Univers Enciclopedic, 2005
Fluieraru Tatiana. Michel Toumier ou la fluidite du monde. Cluj-Napoca: Editura Fundaţiei Desire, 2003
Gramatica limbii române, vol. 1: Cuvântul. Bucureşti: Editura Academiei Române, 2005
Gramatica limbii române, vol. 2: Enunţul. Bucureşti: Editura Academiei Române, 2005
Hristea, Theodor. Sinteze de limba română, ed. 3. Bucureşti: Albatros, 1984
Manolescu, Nicolae. Istoria critică a literaturii române. Piteşti: Editura Paralela 45, 2008
Negoițescu,I. Poezia lui Mihai Eminescu. Cluj-Napoca : Editura Dacia, 1995
Raymond, Marcel. De la Baudelaire la suprarealism. Bucureşti: Univers, 1970
Lidia Vianu. British Desperadoes (post-modern writers). Bucureşti: Editura All, 1999
Zdrenghea, M. ; Greere, A. A Practical English Grammar. Cluj-Napoca: Editura Clausium, 1997
Jurnalism
Bertrand, Claude-Jean. O introducere în presa scrisă şi vorbită. Iaşi: Polirom, 2001
Chelcea, S. ; Ivan L. ; Chelcea, A. Comunicarea nonverbală. București: Comunicare.ro, 2005
Christians, Clifford G. Etica mass-media – studii de caz. Iaşi. Polirom, 2001
Coman, Mihai. Manual de jurnalism vol. 1. Iaşi: Polirom
Coman, Mihai. Manual de jurnalism vol. 2. Iaşi: Polirom
DeFleur, M. L. ; Ball-Rockeach, S. Teorii ale comunicării de masă. Iaşi: Polirom, 1999; p. 210-221
Erich, Agnes. Istoria cărții: de la semnele mnemotehnice la cartea electronică. Târgoviște: Editura Bibliotheca, 2008
Grosu, Cristian. Jurnalismul de investigație. Iaşi: Polirom, 2004
Haas, Michael. Radio management. Iaşi: Polirom, 2001
Ionescu, Cristian. Tratat de drept constituţional contemporan. Bucureşti: All Beck, 2005
Kotler, Philip ; Gary, Amstrong. Principiile marketingului. Bucureşti: Teora, 2003
Muraru, Ioan. Protecţia constituţională a libertăţilor de opinie. Bucureşti: Lumina Lex, 1999
Petrescu, A . Din presa literară românească a secolului XIX. București: Albatros, 1970
Popescu, Cristian Florin. Manual de jurnalism, vol. 1. Bucureşti: Tritonic, 2004
Randall, David. Jurnalistul universal. Iaşi: Polirom, 1998
Runcan, Miruna. A patra putere – legislaţie şi etică pentru jurnalişti. Cluj-Napoca: Dacia, 2002
Stanciu, Nicolae ; Varlam, Petre. Managementul televiziunii. Bucureşti: Libra Vox, 2001
Craia, Sultana. Presă şi societate la români. Târgoviște: Editura Bibliotheca, 2006

Contabilitate și Informatică de Gestiune
Cucui Gabriel. Informatică economică. Târgovişte: Editura Bibliotheca, 2009; p. 17-30, 37-42, 65-74, 98-210, 213-231
Cucui G. ; Radu F. ; Radu V. Sisteme informatice de gestiune. Târgovişte: Valahia University Press, 2009; p. 20-22, 41-44, 53-56, 63-103, 117-158
Horga M. ; Coman D. M. ; Radu V. Proiectarea sistemelor informatice – aplicaţii în Microsoft Acces Xp. Târgovişte: Editura Bibliotheca, 2005; p. 11-51
Horga Vasile. Contabilitate aprofundată. Târgovişte: Editura Bibliotheca, 2007; p. 26-76, 84 – 167
Radu Florin. Baze de date: Târgovişte: Editura Bibliotheca, 2007
Radu Mariana. Contabilitate de gestiune. Târgovişte: Editura Bibliotheca, 2010; p. 11-62; 66-73; 83-311; 316-325
Radu Valentin. Globalizarea sistemelor informaţionale financiar-contabile. Târgovişte: Editura Bibliotheca, 2009; p. 52-59, 37-42, 139-141
State V. ; Voinea C. M. ; Tănase L. C. Bazele contabilităţii – de la principii la tehnici şi metode, ed 2. Bucureşti: Pro Universitaria, 2016
State V. ; Voinea C. M. ; Tănase L. C. Contabilitatea financiară a societăţilor comerciale. Elemente de teorie şi aplicaţii practice, ed. 2. Bucureşti: Pro Universitaria, 2017
Ştefan Veronica. Proiectarea sistemelor informatice de gestiune. Târgovişte: Editura Bibliotheca, 2015; p. 11- 26, 31- 39, 44-58, 60- 84
Ştefan Veronica. Tehnologii orientate obiect pentru baze de date relaţionale. Bucureşti: Editura InfoMega, 2006; p. 14-29, 31-199, 208-215
Toma Maria. Contabilitatea și gestiunea trezoreriei. Bucureşti: Pro Universitaria, 2016
Zamfir Mariana. Controlul de gestiune prin sistemul de bugete. Bucureşti: Pro Universitaria, 2017; p. 17-48, 63-65, 108-111, 133-164, 208, 241-246, 283-298
Economia comerțului, turismului și serviciilor
Andreiana V.A ; Bădicu G. D. Economie în servicii. Bucureşti: Pro Universitaria, 2017
Constantinescu L. M. ; Gavrilằ G. Marketing în turism. Abordări conceptuale, tehnici şi strategii. Bucureşti: ProUniversitaria, 2011
Ioncică M. Economia serviciilor. Abordằri teoretice şi implicaţii practice. Bucureşti: Editura Uranus, 2006
Marcu L. ; Toma T. Cercetarea cantitativằ de marketing cu ajutorul programului de calcul tabelar EXCEL. Târgovişte: Editura Bibliotheca, 2009
Minciu R. Economia turismului. Bucureşti: Editura Uranus, 2004
Ristea A.L. ; Tănăsescu D. Marketing. Concepte, instrumente-acţiune. Bucureşti: Editura Expert, 2008
Ristea Ana Lucia. Marketing. Crestomaţie de termeni şi concepte, ed. 4. Bucureşti: Editura Expert, 2010
Tănăsescu Dorina. Marketingul serviciilor. Târgovişte: Editura Bibliotheca, 2015
Toma Andrei. Cercetări de marketing. Târgovişte: Editura Cetatea de Scaun, 2011
Finanțe-Bănci
Badea Leonardo. Gestiunea portofoliului de active. Bucureşti: ProUniversitaria, 2010
Badea L. ; Mocanu F. Pieţe de capital. Bucureşti: Editura Economică, 2007
Ciurel V. Asigurări şi reasigurări: abordări teoretice şi practici internaţionale. Bucureşti: All Beck, 2000
Drăgoi V. E. ; Rădoi M. A. Monedă. Târgovişte: Valahia University Press, 2013
Teodorescu M. ; Badea L. Finanţele întreprinderii. Bucureşti: Editura Cartea Studenţească, 2009
Văcărel I. Finanţe publice, ed. 6. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2007
Management
Burduş E. ; Căprărescu Gh. Fundamentele managementului organizaţiei. Bucureşti: Editura Economică, 1999
Cole G. A. Managementul personalului. Bucureşti: Codecs, 2000
Croitoru Gabriel. Economia întreprinderii – o nouă paradigmă. Târgovişte: Editura Bibliotheca, 2006
Dima I. C. ; Duică M. ; Cucui G. ; Radu V. Managementul întreprinderii – lucrării practice şi aplicaţii. Craiova: Editura Arves, 2007
Dima I. C. Elemente de logistică utilizate în managementul operaţional industrial. Târgovişte: Valahia University Press, 2010
Duică Anişoara. Management. Târgovişte: Editura Bibliotheca, 2008
Duică Mircea. Managementul proiectelor. Târgovişte: Editura Bibliotheca, 2009
Frăţilă C. ; Duică, C. M. Managementul resurselor umane. Concepte. Practici. Târgovişte: Bibliotheca, 2014
Nicolescu O. Management comparat. Bucureşti: Editura Economică, 1998
Pânişoară G. ; Pânişoară I. Managementul resurselor umane. Iaşi: Polirom, 2016
Popa Virgil. Managementul şi măsurarea performanţei organizaţiei. Târgovişte: University Press, 2005
Popescu Constanţa. Structura organizaţiilor. Târgovişte: Editura Bibliotheca, 2004
Savu B. C. Metode cantitative aplicate în conducerea proceselor economice. Târgovişte: Editura Bibliotheca, 2010
Stegăroiu Ion. Economie industrială. Târgovişte: Editura Bibliotheca, 2008
Stegăroiu Ion. Metode şi tehnici de management. Târgovişte: Editura Macarie, 1999
Vagu P. ; Stegăroiu Ion. Tratat de management general, vol. 1: Şcolile de management. Târgovişte: Editura Bibliotheca, 2013
Vagu P. ; Stegăroiu Ion. Tratat de management general, vol. 2: Planificare strategică. Târgovişte: Editura Bibliotheca, 2013
Vagu P. ; Stegăroiu Ion. Motivarea în muncă. De la teorie la practică. Târgovişte: Editura Bibliotheca, 2007
Vagu P. ; Stegăroiu I. ; Croitoru G. Strategii manageriale. Bucureşti: Editura ProUniversitaria, 2014
Verboncu Ion. Management – eficienţă, eficacitate, performanţă. Bucureşti: Editura Universitară, 2013
Marketing
Cetină I. ; Brandabur R. ; Constantinescu M. Marketingul serviciilor. Teorie și aplicații. Bucureşti: Editura Uranus, 2006
Marcu Laura. Introducere în publicitate. Bucureşti: ProUniversitaria, 2018
Ristea Ana Lucia. Marketing. Concepte, Instrumente-Acţiune. Bucureşti: Editura Expert, 2010
Toma Andrei. Cercetări de marketing: teorie şi aplicaţii. Târgovişte: Editura Cetatea de Scaun, 2011
Toma Andrei ; Marcu L. Cercetarea cantitativă de marketing cu ajutorul programului de calcul tabelar Excel. Târgovişte: Editura Bibliotheca, 2009
Toma Andrei. Comportamentul consumatorului. Târgovişte: Editura Cetatea de Scaun, 2012

Educație fizică și sportivă
*** Terminologia educaţiei fizice şi sportului. Bucureşti: Editura Stadion, 1974
*** Programe şcolare la disciplina educaţie fizică pentru clasele I-IV şi V-VIII. Bucureşti: MEC – CNC, 1999
Alexe, D. I. Atletism. Îndrumar practico-metodic. Iaşi: Editura PIM, 2007
Anton, M. Exerciţii pentru învăţarea tehnicii probelor atletice. Bucureşti: Editura BREN, 2005
Bâcă, M. Sinteze teoretice şi conceptuale privind educaţia fizică în învăţământul preuniversitar. Târgu Jiu: Editura Academica Brâncuşi, 2007
Chera-Ferrario, B. Elemente definitorii pentru gimnastica de baza. Bucureşti: Editura Universitara, 2013
Chera-Ferrario, B. Noțiuni elementare de gimnastică artistică și gimnastică acrobatică, Bucureşti: Editura Universitara, 2013
Constantin, A M. Argumente în promovarea instruirii tehnice timpurii la atletism: aruncări. Iaşi: Editura PIM, 2012
Cucui, I. A. Bazele generale ale atletismului : Caiet de lucrări practice pentru studenţii anului I. Târgovişte: Editura Bibliotheca, 2014
Cucui, I. A. Metodica predării atletismului în şcoală : Caiet de lucrări practice pentru studenţii anului II. Târgovişte: Editura Bibliotheca, 2014
Dragnea, A.; Bota A. Teoria activităţilor motrice. Bucureşti: Editura Didactică și Pedagogică, 1999
Dragomir P.; Scarlat E. Educaţie fizică şcolară. Repere noi, mutaţii necesare. Bucureşti: Editura Didactică și Pedagogică, 2004
Ghiţescu, I.G. Baschet. Bucureşti: Editura ARVIN Graphics, 2002
Ghiţescu, I.G. Curs de baschet. Târgovişte: Editura Valahia University Press, 2008
Grapă, F., Mârza, D. Volei în învăţământ. Bacău: Editura Plumb, 1998
Hrişcă, A.; Predescu, T.; Dârjan, C. Baschet la copii şi juniori. Bucureşti: Editura Sport-Turism, 1985
Ionescu, Şt., Dârjan, C. Instruire şi performanţă în baschet la copii şi juniori. Bucureşti: Editura Didactică și Pedagogică, 1997
Pehoiu, C. Jocul, formă şi mic de realizare a obiectivelor şi conţinutului educaţiei fizice şcolare. Târgovişte: Editura Cetatea de scaun, 2003
Pehoiu, C. Continuitatea activităţii de educaţie fizică în învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial. Târgovişte: Editura Cetatea de Scaun, 2004
Pehoiu, C. Atletism: bazele tehnicii. Obiectivele şi conţinutul acestuia în şcoală. Iaşi: Editura PIM, 2006
Pehoiu, C. Atletism. Curs de bază pentru uzul studenţilor din aul I, Educaţie fizică şi sport. Târgovişte: Editura Valahia University Press, 2007
Raţă, G.; Raţă, C. B. Aptitudinile în activitatea motrică. Bacău: Editura EduSoft, 2006
Raţă, G. Didactica educaţiei fizice şcolare : metodica educaţiei fizice şcolare. Bacău: Editura Alma Mater, 2004
Savu, C.F. Optimizarea pregătirii fizice la baschetbaliștii juniori. Târgoviște: Editura Bibliotheca, 2018
Kinetoterapie și motricitate specială
Bac, O.; Szabo, M.; Szabo, P. Volleyball-ul în kinetoterapie. Oradea: Editura Universității din Oradea, 2002
Ciucurel, C. Bazele anatomo-fiziologice ale mișcării. Craiova: Editura Universitaria, 2008
Ciucurel, C.; Iconaru, I. Introducere în gerontologie. Craiova: Editura Universitaria, 2008
Cordun, M. Kinetologie medicală. București: Editura Axa, 1999
Cristea, D.N. Metode și tehnici de reeducare neuro-motorie: DVD. Târgoviște: Valahia University Press, 2019
Cristea, D.N. Kinetoterapia în pediatrie: DVD. Târgoviște: Valahia University Press, 2019
Dragnea, A.; Bota, A. Teoria activităților motrice. București: Editura Didactică și Pedagogică, 1999
Ferrario, B. Gimanstica de bază în kinetoterapie. Târgoviște: Valahia University Press, 2019
Galan, D. Educație pentru sănătate și prin ajutor. Cluj-Napoca: Editura Risoprint, 2017
Galan, D. Metode și tehnici de tonifiere musculară. Cluj-Napoca: Editura Risoprint, 2018
Georgescu, L. Fiziologia educației fizice și sportului. Pitești: Tipografia Universității din Pitești, 2002
Georgescu, L. Prim ajutor și traumatologie sportivă aplicată . Pitești: Tipografia Universității din Pitești, 2006
Iconaru, E.I. Recuperarea copiilor cu infirmitate motorize cerebrală. Craiova: Editura Universitaria, 2010
Iconaru, E.I. Reumatismele inflamatorii în practica kinetoterapeutică. Craiova: Editura Universitaria, 2013
Moacă, G.M. Anatomia aparatului locomotor: cu aplicații în kinetoterapie. Târgoviște: Editura Bibliotheca, 2014
Moacă, G.M. Fiziologie generală. Târgoviște: Editura Bibliotheca, 2015
Moacă, G.M. Educație pentru sănătate șu prim ajutor. Târgoviște: Editura Bibliotheca, 2015
Ochiană, G. Kinetoterapia în afecțiuni cardio-vasculare. Iași: Editura Performantică, 2007
Ochiană, G. Kinetoterapia în afecțiuni neurologice. Iași: Editura Pim, 2006
Pehoiu, C. Kinesiologie: știința mișcării: curs. Târgoviște: Valahia University Press, 2018
Pehoiu, C. Teoria și metodica educației fizice și sportului: curs. Târgoviște: Valahia University Press, 2018
Istorie
Andreescu, S. Vlad Tepes (Dracula): între legendă și adevăr istoric. București: s.n., 1998
Bernstein, S.; Milza, P. Istoria Europei: vol. III. Iași: Institutul European, 1998
Bernstein, S.; Milza, P. Istoria Europei: vol. IV. Iași: Institutul European, 1998
Bernstein, S.; Milza, P. Istoria Europei: vol. V. București: Editura ALL, 1998
Bernstein, S.; Milza, P. Istoria secolului XX: vol. I. București: Editura ALL, 1998
Bernstein, S.; Milza, P. Istoria secolului XX: vol. II. București: Editura ALL, 1998
Bernstein, S.; Milza, P. Istoria secolului XX: vol. III. București: Editura ALL, 1998
Cary, M.; Scullard, H.H. Istoria Romei până la domnia lui Constantin. București: s.n., 2008
Căprăroiu, D.; Denize, E. Nașterea Europei medievale. Târgoviște: s.n., 2008
Cârciumaru, M. Le Paleolithique en Roumanie. Grenoble: s.n., 1999
Cârciumaru, M. Evoluția omului în Cuaternar. București: s.n., 1999
Cârciumaru, R. Apariția statului medieval Moldova. Concepții și retrospecții istorice. București: Editura Pro Universitaria, 2016
Cârciumaru, R. Introducere în istoria evului mediu românesc. Aspecte ale evoluției politice (sec. IX-XVI). București: Editura Pro Universitaria, 2013
Ciachir, N. Istoria politică a Europei de la Napoleon la Stalin. București: Editura Oscar Print, 1997
Ciocâltan, V. Mongolii și Marea Neagră în secolele XIII-XIV. București: s.n., 1998
Chamoux, F. Civilizația greacă în epocile arhaică și clasică, vol. 1. București: s.n., 1985
Chamoux, F. Civilizația greacă în epocile arhaică și clasică, vol. 2. București: s.n., 1985
Denize, E. Ștefan cel Mare. Dimensiunea internațională a domniei. Târgoviște: s.n., 2004
Dreyfus, F.G.; Jourcin, A.; Thibault, P. Istoria universală. Evoluția lumii contemporane: vol. III. București: Editura Univers Enciclopedic, 2006
Furet, F. Reflecții asupra Revoluției franceze. București: Editura Humanitas, 1992
Hobsbawm, E. Secolul extremelor. București: Editura Lider, 1994
Inalcik, H. Imperiul otoman. Epoca clasică. București: s.n., 1996
Istoria României. București: Editura Enciclopedică, 1998
Istoria Românilor : vol. VIII. București: Editura Enciclopedică, 2003
Kissinger, H. Diplomația. București: Editura ALL, 1998
Le Goff, J. (coord.). Omul medieval. Iași: s.n., 1999
Madaule, J. Istoria Franței: vol. II. București: Editura Politică, 1973
Mamina, I.; Scurtu, I. Guverne și guvernanți: 1916-1938. București: s.n.; 1996
Manolescu, R. Istoria evului mediu: vol. I: partea I si partea a II-a. București: s.n., 1993
Maxim, M. Țările Române și Înalta Poartă. București: s.n., 1994
Miloiu, S. O istorie a Europei Nordice și Baltice. De la Războiul Rece la era globalizării. Târgoviște: Editura Cetatea de Scaun, 2005
Papacostea, Ș. Românii în secolul al XIII-lea: între cruciată și Imperiul Mongol. București: Editura Enciclopedică, 1993
Popa, M. Primul Razboi Mondial. București: s.n., 1979
Procacci, G. Istoria italienilor. București: Editura Politică, 1975
Sbârnă, Gh. Parlamentul și politica externă a României: 1919-1940. București: s.n., 2000
Sbârnă, Gh. Partidele politice din România: 1919-1940. București: s.n., 2001
Sbârnă, Gh. Românii și proiectele federale europene interbelice. București: s.n., 2001
Scurtu, I. Istorie contemporană a României: 1918-2001. București: s.n., 2002
Stanciu, I. În umbra Europei. Relațiile României cu SUA: 1919-1939. București: s.n., 1996
Stanciu, I., Oncescu, I. Românii în timpurile moderne. Reperele unei epoci. Târgoviște: s.n., 2004
Stanciu, C. Devotați Kremlinului. Alinierea politicii externe românești la cea sovietică în anii 50. Târgoviște: Cetatea de Scaun, 2008
Stanciu, C. Traversând infernul. Scurtă istorie a comunismului românesc: 1948-1989. Târgoviște: Editura Cetatea de Scaun, 2010
Stiles, A. Unificarea Germaniei: 1815-1890. București: Editura ALL, 1998
Vasiliev, A.A. Istoria Imperiului bizantin. Iași: s.n., 2010
Ward-Perkins, B. Căderea Romei și sfârșitul civilizației. [București]: Editura ALL, 2008
Geografia turismului
Baltălungă, A. A. Turismul în Romania. Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2008
Baltălungă, A. A. Geografia turismului : note de curs. Târgovişte : Macarie, 2001
Baltălungă, A. A. România. Oraşele porturi dunărene : geografie umană şi economică. Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2008
Bran, F. ; Marin, D. ; Şimon, T. Turismul rural. Fondul european. Bucureşti : Editura Economică, 1997
Breţcan, P. Complexul lacustru Razim-Sinoe : studiu de limnologie. Târgovişte : Transversal, 2007
Cucu, V. România. Geografie umană. Iaşi : Glasul Bucovinei, 1995
Cucu, V. România. Geografie economică. Iaşi : Glasul Bucovinei, 1996
Dumitrescu, D. Habitatul rural şi calitatea mediului. Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2009
Dumitrescu, D. România. Regiunile de dezvoltare. Disparităţi socio-economice. Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2014
Erdeli, G. ; Cucu, V. România, Populaţie, aşezări umane, economie. Bucureşti : Transversal, 2005
Gheorghilaş, A. Geografia turismului : metode de analiză în turism. Bucureşti : Editura Universitară, 2011
Ielenicz, M. Dealurile şi podişurile României. Bucureşti : Fundaţia România de Mâine, 1999
Ielenicz, M. ; Pătru, I. ; Ghincea, M. Subcarpaţii României. Bucureşti : Editura Universitară, 2003
Ispas, Şt. Geografia regională a României. Târgovişte : Valahia University Press, 2007
Pehoiu, G. ; Muică, C. ; Sencovici, M. Geografia mediului cu elemente de ecologie. Târgovişte : Transversal, 2006
Pehoiu, G. Geografia turismului : curs pentru studenţii de la specializarea Geografie. Târgovişte : Valahia University Press, 2008
Pehoiu, G. Turism. Destinaţii şi obiective principale. Târgovişte : Valahia University Press, 2008
Pop, P. Gr. Carpaţii şi Subcarpaţii României. Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2000
Posea, Gr. Geomorfologia României. Bucureşti : Fundaţia România de Mâine, 2002
Posea, Gr. Geografia fizică a României, vol. 1. Bucureşti : Fundaţia România de Mâine, 2003
Posea, Gr. Geografia fizică a României, vol. 2. Bucureşti : Fundaţia România de Mâine, 2004
Tanislav, D. România – geografie fizică. Târgovişte : Valahia University Press, 2015
Geografia României, vol. 1. Bucureşti : Editura Academiei Române, 1983
Geografia României, vol. 2. Bucureşti : Editura Academiei Române, 1984
Geografia României, vol. 3. Bucureşti : Editura Academiei Române, 1987
Geografia României, vol. 4. Bucureşti : Editura Academiei Române, 1992
Geografia României, vol. 5. Bucureşti : Editura Academiei Române, 2005
Geografie
Apostol, L. Meteorologie şi climatologie. Suceava : Editura Universităţii „Ştefan cel Mare”, 2000
Baltălungă, A. A. Turismul în Romania. Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2008
Baltălungă, A. A. România. Oraşele porturi dunărene : geografie umană şi economică. Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2008
Baltălungă, A. A. Geografia aşezărilor. Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2008
Bălteanu, D. ; Şerban, M. Modificările globale ale mediului. O evaluare interdisciplinară a incertitudinilor. Bucureşti : Editura C.N.I. Coresi, 2005
Breţcan, P. Complexul lacustru Razim-Sinoe : studiu de limnologie. Târgovişte : Transversal, 2007
Ciulache, S. Meteorologie și climatologie. București: Editura Universitară, s.a.
Cocean, P. ; Alexe, R. Regionarea geografică a Europei. Târgovişte : Transversal, 2007
Cucu, V. Geografia aşezărilor rurale. Târgovişte : Domino, 2000
Cucu, V. Geografia oraşului. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Dimitrie Bolintineanu, 2001
Cucu, V. România. Geografie umană. Iaşi : Glasul Bucovinei, 1995
Cucu, V. România. Geografie economică. Iaşi : Glasul Bucovinei, 1996
Dumitrescu, D. Habitatul rural şi calitatea mediului. Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2009
Dumitrescu, D. România. Regiunile de dezvoltare. Disparităţi socio-economice. Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2014
Erdeli, G. ; Cucu, V. România, Populaţie, aşezări umane, economie. Bucureşti : Transversal, 2005
Gâştescu, P. ; Breţcan. P. Hidrologie continentală şi Oceanografie. Târgovişte : Valahia University Press, 2019
Gâştescu, P. Managementul mediului. Târgovişte : Editura Sfinx 2000, 2001
Gâştescu, P. ; Murărescu, O. ; Breţcan, P. Oceanografie. Târgovişte : Transversal, 2004
Hârjoabă, I. ; Rusu, E. Geografia continentelor. Africa. Bucureşti : Esditura Didactică şi Pedagogică, 1995
Ielenicz, M. Dealurile şi podişurile României. Bucureşti : Fundaţia România de Mâine, 1999
Ielenicz, M. Geomorfologie. Bucureşti : Editura Universitară, 2007
Ielenicz, M. ; Pătru, I. ; Ghincea, M. Subcarpaţii României. Bucureşti : Editura Universitară, 2003
Ispas, Şt. Geografia regională a României. Târgovişte : Valahia University Press, 2007
Ispas, Şt. ; Murătoreanu, G. ; Leotescu, R. ; Ciulei, S. Pedologie. Cercetarea solului pe teren. Târgovişte : Valahia University Press, 2006
Ispas, Şt. ; Stănilă, A.-L. Solurile României. Târgovişte : Valahia University Press, 2015
Măhăra, Gh. Meteorologie. Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2001
Marin, I. ; Marin, M. ; Popa, V. …America de Sud –Geografie regională. Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2004
Marin, I ; Marin, M. Europa. Geografie regională. Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2005
Muică, C. ; Geacu, S. ; Sencovici, M. Biogeografie generală. Târgovişte : Transversal, 2006
Muică, C. ; Sencovici, M. ; Dumitraşcu, C. Biogeografie : îndrumător pentru lucrări de laborator şi practică pe teren. Târgovişte : Transversal, 2004
Parichi, M. Pedogeografie cu noţiuni de pedologie. Bucureşti : Fundaţia România de Mâine, 2009
Pehoiu, G. ; Muică, C. ; Sencovici, M. Geografia mediului cu elemente de ecologie. Târgovişte : Transversal, 2006
Pehoiu, G. Geografia turismului. Târgovişte : Valahia University Press, 2008
Posea, Gr. Geomorfologia României. Bucureşti : Fundaţia România de Mâine, 2002
Posea, Gr. ; Popescu, N. ; Ielenicz, M. Geomorfologie. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1976
Posea, Gr. Geografia fizică a României, vol. 1. Bucureşti : Fundaţia România de Mâine, 2003
Posea, Gr. Geografia fizică a României, vol. 2. Bucureşti : Fundaţia România de Mâine, 2004
Tanislav, D. România – geografie fizică. Târgovişte : Valahia University Press, 2015
Ungureanu, I. Geografia mediului. Iaşi : Editura Universităţii „Al. Ioan Cuza”, 2005
Velcea, I. ; Ungureanu, A. Geografia economică a lumii contemporane. Bucureşti : Casa de Editură şi Presă „Şansa”, 1993
Geografia României, vol. 1. Bucureşti : Editura Academiei Române, 1983
Geografia României, vol. 2. Bucureşti : Editura Academiei Române, 1984
Geografia României, vol. 3. Bucureşti : Editura Academiei Române, 1987
Geografia României, vol. 4. Bucureşti : Editura Academiei Române, 1992
Geografia României, vol. 5. Bucureşti : Editura Academiei Române, 2005

Domeniul Ştiinţe ale Educaţiei
Cerghit, I. ; Neacşu, I. ; Pânişoară I.O. ; Potolea D. Prelegeri pedagogice. Iaşi : Polirom, 2001
Cocoradă, E. Introducere în teoriile învățării. Iași : Polirom, 2010
Manolescu, M. Teoria și metodologia evaluării. București : Editura Universitară, 2010
Manolescu, M. Referențialul în evaluarea școlară. București : Editura Universitară, 2015
Negreţ Dobridor, I. Teoria generală a curriculumului educaţional. Iaşi : Polirom, 2008
Păun, E. ; Potolea, D. Pedagogie : fundamentări teoretice și demersuri aplicative. Iași : Polirom, 2002
Vlaicu, C. Psihologia vârstelor. Târgoviște : Bibliotheca, 2011
Domeniul Teologie
Credința Ortodoxă și Misiunea Bisericii
Bria, I. Tratat de teologie dogmatică şi ecumenică. Bucureşti : România Creștină, 1999
Chiţescu, N. ; Todoran, I. ; Petreuţă, I. Teologie dogmatică şi simbolică, vol. 1. Cluj-Napoca : Renașterea, 2004
Chiţescu, N. ; Todoran, I. ; Petreuţă, I. Teologie dogmatică şi simbolică, vol. 2. Cluj-Napoca : Renașterea, 2004
Evdokimov, P. Ortodoxia. Bucureşti : EIBMBOR, 1996
IPS prof. dr. Nifon Mihăiţă, Misiologie creştină. Bucureşti : ASA, 2002
Lossky, V. După chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Bucureşti : Humanitas, 2006
Lossky, V. Teologia mistică a Bisericii de Răsărit. Bucureşti, : Anastasia, s.a.
Lossky, V. Vederea lui Dumnezeu. Bucureşti : EIBMBOR, 1995
Mayendorf, J. Teologia bizantină. Bucureşti : EIBMBOR, 1996
Popescu, D. Iisus Hristos Pantocrator. Bucureşti : EIBMBOR, 2005
Popescu, D. Teologie şi cultură. Bucureşti : EIBMBOR, 1993
Sfântul Iustin Popovici. Omul şi Dumnezeul-Om. București : Sophia, 2010
Stăniloae, D. Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 1, Bucureşti : EIBMBOR, 2003
Stăniloae, D. Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 2, Bucureşti : EIBMBOR, 2003
Stăniloae, D. Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 3, Bucureşti : EIBMBOR, 2003
Stăniloae, D. Iisus Hristos sau restaurarea omului. Craiova : Omniscop, 1993
***Teologie Morală Ortodoxă, vol. 1. Alba-Iulia : Reîntregirea, 2003
***Teologie Morală Ortodoxă, vol. 2. Alba-Iulia : Reîntregirea, 2003
Drept canonic ortodox, legislație și administrație bisericească
***Regulamentul autorităților canonice disciplinare și al instanțelor de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române. București : EIBMBOR, 2015
Floca, I. Drept canonic ortodox. Legislaţie și administraţie bisericească, vol. 2. București : EIBMBOR, 1990
Santi, C. Primele pravile sau nomocanoane tipărite pe teritoriul țării noastre în secolul al XVI-lea, în „Tiparul de la Târgoviște în cultura și misiunea Ortodoxiei românești”. Târgoviște : Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei, 2019
Santi, C. Sfântul şi Marele Sinod al Ortodoxiei din Creta, sub semnul canonicităţii şi sinodalităţii, în „Almanah Bisericesc”, Argiepiscopia Târgoviștei. Târgovişte : Editura ASA, 2018
Santi, C. Sfinții și sfințenia în Ortodoxie. Actul de canonizare a Sfântului Voievod Neagoe Basarab,în „Sfântul Neagoe Basarab, voievod al culturii ortodoxe românești”. Târgoviște Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei, 2019
Istoria Bisericii Ortodoxe Române
***Autocefalie, Patriarhie, Slujire sfântă. Bucureşti : EIBMBOR, 1995
***Centenarul autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, 1885-1985. Bucureşti : EIBMBOR, 1987
Drăguşin, C. Legile Bisericeşti ale lui Cuza Vodă şi lupta pentru canonicitate, în „Studii Teologice”, nr. 1-2, 1957
Lupaş, I. Mitropolitul Andrei Şaguna. București : România Press, 1999
Păcurariu, M. Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. 1. Iași : Trinitas, 2004
Păcurariu, M. Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. 2. Bucureşti : EIBMBOR, 1994
Păcurariu, M. Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol.3. Iași : Trinitas, 2008
Şerbănescu, N. Mitropoliţii Ungrovlahiei, în „Biserica Ortodoxă Română”, nr. 7-10, 1959
Vornicescu, N. Desăvârşirea unităţii noastre naţionale-fundament al unităţii Bisericii străbune. Craiova : Editura Mitropoliei Olteniei, 1988
Istoria bisericească universală
Băbuş, E.. Introducere în Istoria Bisericească Universală. Bucureşti : Sophia, 2002
Benga, D. Marii reformatori luterani şi Biserica Ortodoxă. Bucureşti : Sophia, 2003
Brehier, L. Civilizaţia bizantină. București : Editura Ştiinţifică, 1994
Chifăr, N. Istoria creştinismului, vol. 1. Iași : Trinitas, 2001
Chifăr, N. Istoria creştinismului, vol. 2. Iași : Trinitas, 2000
Chifăr, N. Istoria creştinismului, vol. 3. Iași : Trinitas, 2002
Chifăr, N. Istoria creştinismului, vol. 4. Iași : Trinitas, 2005
Drăgoi, E Istoria creştinismului în date. Galaţi : Episcopia Dunării de Jos, 2004
Gabor, A. Biserica şi Statul în primele patru secole. Bucureşti : Sophia, 2003
Marrou, H.-I. Biserica în antichitatea târzie, 303-604. Bucureşti : Teora, 1999
Rămureanu, I. Istoria Bisericească Universală. București : EIBMBOR, 1992
Istoria și filosofia religiilor
Arion, A.-C. Panteismul hinduist şi învăţătura creştină despre Dumnezeu. Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2010
Arion, A.-C.Consideraţii asupra conceptului zoroastrian de divinitate, în „Studii Teologice”, seria a III-a, anul VI, nr 2, aprilie-iunie, 2010
Stan, A. ; Rus, R. Istoria Religiilor : manual pentru seminariile teologice. Bucureşti : EIBMBOR, 1991
Studiul Noului Testament
Arion, L. Concepția paulină despre Biserică, cu specială privire la Epistola către Efeseni”, în Studii Teologice VII (1965), nr. 7-8
Arion, L. Comentarii la Sfânta Evanghelie după Matei, vol. 1
Arion, L. Comentarii la Sfânta Evanghelie după Matei, vol. 2
Arion, L. Compendiu neotestamentar de introducere şi exegeză, vol. 1
Arion, L. Compendiu neotestamentar de introducere şi exegeză, vol. 2
Constantin, Gh. I. „Harismele după Epistolele Sfântului Apostol Pavel”, în S.T. XXV (1973), nr. 1-2
Mihoc, V. „Epistola Sfântului Pavel către Galateni : introducere, traducere şi comentariu”, în Studii Teologice, XXXV (l983), nr. 3-4
Mihoc, V. „Ecleziologia Noului Testament”, în Studii Teologice XXIX (1977), nr. 3-4
Mihoc, V. „Ecleziologia Noului Testament”, în Studii Teologice XXIX (1977), nr. 5-6
Mihoc, V. Introducere în Studiul Noului Testament, Vol. 1. Sibiu : Teofania, 2001
Mircea, I. „Explicare la textul chenotic din Filipeni 2,5-8”, în Studii Teologice XXXIV (1982), nr. 3-4
Moisescu, I. Ierarhia bisericească în epoca apostolică. București : Anastasia, 2002
Sfântul Chiril al Alexandriei. Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan. Bucureşti : EIBMBOR, 2000
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei. Bucureşti : EIBMBOR, 1994
Teodorescu, M. O armonizare a Sfintelor Evanghelii : text comentat. Târgoviște : Valahia University Press, 2008
Teodorescu, M. Viaţa creştină în secolul apostolic din perspectiva cărţii Faptele Apostolilor. Târgoviște : Bibliotheca, 2008
Todoran, S. „Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel. Studiu introductiv”, în Credinţa Ortodoxă, I (1996), nr. 3
Tofană, S. Introducere în Studiul Noului Testament, vol. 1 : text și canon. Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2000
Verzan, S. „Predica de pe munte, izvor de învăţături pentru viaţa creştină”, în G.B. XVII (1958), nr. 1-2
Verzan, S. „Cârmuirea Bisericii în Epoca apostolică”, în Studii Teologice VII (1955), nr. 5-6
Studiul Vechiului Testament
Abrudan, D. ; Corniţescu, E. Arheologie Biblică. București : EIBMBOR, 1994
Neaga, N. Hristos în Vechiul Testament. Cluj-Napoca : Renașterea, 2005
Negoiţă, A. Teologia Vechiului Testament. Bucureşti : Sophia, 2004
Prelipcean, V. ; Neaga, N. ; Barna, Gh. ; Chialda, M. Studiul Vechiului Testament. Bucureşti : EIBMBOR, 2004
Semen, P. Arheologia biblică în actualitate. Iași : Trinitas, 1997
Sf. Vasile cel Mare. Omilii la Hexaemeron. Alexandria : Biserica Otodoxă, 2004
Teodorescu, M. Robia Babilonică. Târgoviște : Valahia University Press, 2008
Teologie liturgică
*** Îndrumări misionare. Bucureşti : EIBMBOR, 1986
*** Liturghier. Ed. I.B.M. al B.O.R., Bucureşti, 1980
*** Molitfelnic. Bucureşti : EIBMBOR, 1992
*** Tipic bisericesc, Ed. I.B.M. al B.O.R., Bucureşti, 1984
Branişte, E. Liturgica generală, vol. 1. Galați : Editura Episcopiei Dunării de Jos, 2002
Branişte, E. Liturgica generală, vol. 2. Galați : Editura Episcopiei Dunării de Jos, 2002
Branişte, E. Liturgica specială. Bucureşti : Nemira, 2000
Cabasila, N. Tâlcuirea Dumnezeieştii Liturghii. Despre viaţa in Hristos. Bucureşti : Editura Arhiepiscopiei Bucureştilor, 1989
Necula, N. Biserică şi cult pe înţelesul tuturor. Bucureşti : Europartner, s.a..
Necula, N. Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică, vol. 3. Bucureşti : EIBMBOR, 2004
Teologie pastorală
***Herma Păstorul, în Scrierile Părinţilor Apostolici. Bucureşti : EIBMBOR, 1995
Buga, I. Pastorala. Bucureşti : Editura Internaţional Scorpion, 1992
Hausherr, I. Paternitatea şi îndrumarea duhovnicească în Răsăritul creştin. Sibiu :Deisis, 1999
I.P.S. Antonie Plămădeală. Preotul în Biserică, în lume şi acasă. Sibiu : s.n.,1996
Metallinos, G.D. Parohia, Hristos în mijlocul nostru. Sibiu : Deisis 2004
Necula, N. Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică, vol. 3. Bucureşti : EIBMBOR, 2004
Sfântul Grigorie Dialogul. Cartea regulei pastorale. Bucureşti : EIBMBOR, 1996
Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Grigorie din Nazianz, Sfântul Efrem Sirul. Despre Preoţie. Bucureşti : Sophia, 2004
Timiadis, E. Preot, Parohie, Înnoire. Bucureşti : Sophia, 2001
Vintilescu, P. Spovedania şi duhovnicia. Alba Iulia : s.n., 1995