Prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului UE (GDPR valabil din 25 mai 2018)
Legea bibliotecilor nr. 334 din 31.05.2002
Ordinul nr. 4626 din 21.07.2005, privind metodologia de recuperare a documentelor pierdute, distruse sau deteriorate
Ordinul nr. 5286 din 12.11.2004, privind regulamentul pentru împrumut interbibliotecar
Codul deontologic al bibliotecarului din România
Regulament de organizare si functionare a Bibliotecii Universitatii Valahia din Targoviste

Cerere pentru consultarea tezelor de doctorat