carti

 

       În atenţia utilizatorilor Bibliotecii Universităţii Valahia din Târgovişte,

 

    Vă informăm că puteţi accesa serviciile on-line ale bibliotecii (consultarea catalogului on-line, bibliografii la cerere, scanare de documente).

     Pentru consultarea catalogului on-line accesați: https://biblioteca.valahia.ro/ iar pentru alte informații: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

         Istoric

        Începutul învăţământului superior târgoviştean îşi are rădăcinile în plin ev mediu românesc, când între 1672-1678 a funcţionat prima şcoala de avocaţi din Ţara Româneasca. Oficializarea şi instituţionalizarea învaţamântului superior târgoviştean se reia după evenimentele din 1989, când apare în 1991 Colegiul Universitar Tehnic şi Economic, ulterior prin Hotarârea Guvernului României nr. 288 din 01.06.1992, înfiinţându-se Universitatea VALAHIA din Târgoviste.
        Biblioteca Universităţii a funcţionat la începuturile sale în cadrul unor catedre, pentru ca începând din 1995 să funcţioneze în cadrul Bibliotecii Judeţene "I. H. Rădulescu". La data de 26 noiembrie 2002 biblioteca este reorganizată şi îşi desfasoara activitatea în baza Hotarârii Senatului Universităţii Valahia din Târgovişte din 26 noiembrie 2002. Începând cu această dată biblioteca începe să fie constituită ca parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ superior, fiind o bibliotecă de tip universitar, care participa la procesul de instruire, formare şi educare, precum şi la activităţi de cercetare, deservind prioritar studenţii, cadrele didactice şi cercetătorii.
        Biblioteca Universităţii Valahia din Târgovişte este o bibliotecă de drept public, fără personalitate juridică, subordonată conducerii Universităţii, care are ca utilizatori principali studenţii, cadrele didactice, doctoranzii şi cercetătorii din cadrul acesteia.
       În acest scop, Biblioteca Universităţii Valahia din Târgovişte se dezvoltă ca un sistem integrat de structuri, asigură baza documentară şi de informaţii necesare procesului de învăţământ, realizează valorificarea şi comunicarea acestora, facilitează accesul diversificat şi rapid la toate categoriile de surse, organizează servicii adecvate pentru utilizatori.


          Misiune

Biblioteca Universităţii Valahia Târgovişte spijină activităţile didactice şi de cercetare ale Universităţii Valahia Targovişte. În afara acestei responsabilităţi principale, biblioteca serveşte - în măsura în care este fezabil - comunitatea universitară in general. Biblioteca achiziţionează, organizează, conservă şi pune la dispoziţia universitarilor colecţii de materiale ştiinţifice prezentate sub diferite forme şi pe orice fel de suport.

Instituţia îşi îndeplineşte misiunea prin asigurarea accesului în scop de studiu la documentele şi informaţiile existente în cadrul Universităţii prin oferirea asistenţei şi instruirii necesare pentru localizarea şi utilizarea acestor materiale şi prin crearea facilitatilor si serviciilor adecvate pentru cercetare şi studiu.

 Scopurile Bibliotecii Universităţii Valahia din Târgovişte

Scopul fundamental al bibliotecii este acela de a sprijini cercetarea şi procesul de învăţământ în cadrul Universităţii Valahia Târgovişte. Pentru ca acest scop să fie atins nu este suficient ca biblioteca să accepte şi să adopte schimbările inevitabile, ci trebuie să reacţioneze la noile condiţii, păstrând şi caracteristicile sale tradiţionale.

Organizarea colecţiilor în sistem de acces liber la raft, cu posibilitatea de consultare directă şi realizarea unui echilibru optim între documentele tradiţionale şi cele care sunt rezultatul noilor tehnologii ilustrează unele dintre aspectele care trebuie avute în vedere în viitor. De asemenea, îmbunătăţirea serviciilor pentru utilizatori (studenţi şi cadre didactice) şi asigurarea unor spaţii mai comode şi plăcute pentru consultarea materialelor ilustrează adaptarea la noile cerinţe impuse de societatea informaţională.

Problema principală cu care se confruntă Biblioteca Universităţii în prezent este necesitatea de a elabora o strategie de dezvoltare care să asigure menţinerea unor aspecte tradiţionale, dar în acelaşi timp să permită crearea unei organizaţii receptive la schimbare. În concluzie, scopurile Bibliotecii vor fi:

· Asigurarea unei colecţii de materiale de referinţă adecvate susţinerii programelor de învăţământ şi de cercetare.

· Crearea şi menţinerea unor facilităţi corespunzătoatre oferite de bibliotecă.

· Asigurarea accesului la colecţiile bibliotecii şi la serviciile sale de referinţă sau la alte servicii destinate cadrelor didactice, studenţilor şi personalului universităţii.

· Să-şi dezvolte schema de personal şi sistemele corespunzătoare de lucru pentru selectarea, analiza, aranjarea, depozitarea şi conservarea colecţiilor, ca şi pentru accesul utilizatorilor la acestea.

· Să asigure condiţiile corespunzătoare din punct de vedere fizic propice studiului şi cercetării, ca şi conservării materialelor aflate în grija bibliotecii.

· Să asigure o folosire responsabilă a resurselor şi fondurilor financiare ale bibliotecii, indiferent de provenienţă, printr-o administrare eficientă şi o dotare adecvată cu personal şi să garanteze un nivel corespunzător al acestora pentru a putea asigura îndeplinirea obiectivelor stabilite.

         Pentru realizarea acestor scopuri, obiectivul Bibliotecii este să selecteze, să califice corespunzător şi să asigure continua disponibilitate a personalului de specialitate, necesar pentru structurarea colecţiei şi prestarea serviciilor.       


           


            Legislaţie

Legea bibliotecilor nr. 334 din 31.05.2002

Ordinul nr. 4626 din 21.07.2005, privind metodologia de recuperare a documentelor pierdute, distruse sau deteriorate

Ordinul nr. 5286 din 12.11.2004, privind regulamentul pentru împrumut interbibliotecar

Codul deontologic al bibliotecarului din România