Misiune, scop, obiective

Misiune

Biblioteca Universităţii Valahia Târgovişte sprijină activităţile didactice şi de cercetare ale Universităţii Valahia Targovişte. În afara acestei responsabilităţi principale, biblioteca serveşte - în măsura în care este fezabil - comunitatea universitară in general. Biblioteca achiziţionează, organizează, conservă şi pune la dispoziţia universitarilor colecţii de materiale ştiinţifice prezentate sub diferite forme şi pe orice fel de suport.

Instituţia îşi îndeplineşte misiunea prin asigurarea accesului în scop de studiu la documentele şi informaţiile existente în cadrul Universităţii prin oferirea asistenţei şi instruirii necesare pentru localizarea şi utilizarea acestor materiale şi prin crearea facilitatilor si serviciilor adecvate pentru cercetare şi studiu.

Scop

Scopul fundamental al bibliotecii este acela de a sprijini cercetarea şi procesul de învăţământ în cadrul Universităţii Valahia Târgovişte. Pentru ca acest scop să fie atins nu este suficient ca biblioteca să accepte şi să adopte schimbările inevitabile, ci trebuie să reacţioneze la noile condiţii, păstrând şi caracteristicile sale tradiţionale.
Organizarea colecţiilor în sistem de acces liber la raft, cu posibilitatea de consultare directă şi realizarea unui echilibru optim între documentele tradiţionale şi cele care sunt rezultatul noilor tehnologii ilustrează unele dintre aspectele care trebuie avute în vedere în viitor. De asemenea, îmbunătăţirea serviciilor pentru utilizatori (studenţi şi cadre didactice) şi asigurarea unor spaţii mai comode şi plăcute pentru consultarea materialelor ilustrează adaptarea la noile cerinţe impuse de societatea informaţională.
Problema principală cu care se confruntă Biblioteca Universităţii în prezent este necesitatea de a elabora o strategie de dezvoltare care să asigure menţinerea unor aspecte tradiţionale, dar în acelaşi timp să permită crearea unei organizaţii receptive la schimbare.

Obiective

În concluzie, obiectivele Bibliotecii vor fi:
- Asigurarea unei colecţii de materiale de referinţă adecvate susţinerii programelor de învăţământ şi de cercetare.
· Crearea şi menţinerea unor facilităţi corespunzătoatre oferite de bibliotecă.
· Asigurarea accesului la colecţiile bibliotecii şi la serviciile sale de referinţă sau la alte servicii destinate cadrelor didactice, studenţilor şi personalului universităţii.
· Să-şi dezvolte schema de personal şi sistemele corespunzătoare de lucru pentru selectarea, analiza, aranjarea, depozitarea şi conservarea colecţiilor, ca şi pentru accesul utilizatorilor la acestea.
· Să asigure condiţiile corespunzătoare din punct de vedere fizic propice studiului şi cercetării, ca şi conservării materialelor aflate în grija bibliotecii.
· Să asigure o folosire responsabilă a resurselor şi fondurilor financiare ale bibliotecii, indiferent de provenienţă, printr-o administrare eficientă şi o dotare adecvată cu personal şi să garanteze un nivel corespunzător al acestora pentru a putea asigura îndeplinirea obiectivelor stabilite.
Pentru realizarea acestor obiective, Biblioteca ar trebui să selecteze, să califice corespunzător şi să asigure continua disponibilitate a personalului de specialitate, necesar pentru structurarea colecţiei şi prestarea serviciilor.

Structura

Structura bibliotecii

Biblioteca de Științe și Inginerie din Alexandria

Servicii oferite acces direct la colecţiile oferite împrumut la domiciliu asistenţă de specialitate pentru cercetarea şi consultarea fondului; Colecțiile bibliotecii Ştiinţe economiceŞtiinţe administrativeAgricultură Adresa: Str. Turnu Măgurele, nr. 3, Alexandria, Teleorman

Biblioteca de Științe Economice si Politice

Servicii oferite acces liber la raft; consultarea documentelor în sala de lectură; asistenţă de specialitate pentru cercetarea şi consultarea fondului; consultarea catalogului electronic OPAC pentru identificarea şi localizarea documentelor de interes; abonamente la periodice atât Read more…

Secția Periodice

SERVICII OFERITE consultarea documentelor în sala de lectura; asistenţă de specialitate pentru cercetarea şi consultarea fondului; consultarea catalogului electronic OPAC pentru identificarea şi localizarea documentelor de interes; abonamente la periodice atât pe suport tradiţional cât Read more…

Biblioteca de Științe Umaniste

Servicii oferite acces liber la raft; împrumutul documentelor la domiciliu; consultarea documentelor în sala de lectura;multi3 asistenţă de specialitate pentru cercetarea şi consultarea fondului; consultarea catalogului electronic OPAC pentru identificarea şi localizarea documentelor de interes; Read more…

Biblioteca de Ştiinţe Tehnice si Arte

Servicii oferite acces liber la raft; consultarea documentelor în sala de lectură; împrumut la domiciliu; abonamente la periodice atât pe suport tradiţional cât şi electronic; consultarea catalogului electronic OPAC pentru identificarea şi localizarea documentelor de Read more…

Contact

DR. RAMONA STANCIU

BIBLIOTECA UNIVERSITĂȚII VALAHIA DIN TÂRGOVIȘTE
STR. LT. STANCU ION, NR. 35

TARGOVIȘTE
Romania

Telefon:

0766604126