carti

 

Științe naturale. Matematică. Științe aplicate. Tehnologie

Revista de chimie

Revue roumaine de chimie

Chemical review

Chimie analitică și instrumentală / Horea Iustin Nașcu, Lorentz Janrschi

Chimie anorganică: note de curs / Raluca Pop

Microbiologie generală

Experimente de chimie : o abordare europeană

Journal of Organic Chemistry (JOC)

Buletinul Societății de Chimie din România

American Chemistry Society (ACS)

Royal Society of Chemistry                                                                                            

Revista română de materiale

Buletin științific / Universitatea Politehnică București

Materiale și tehnologiii neconvenționale / Ioan –Lucian Bolduț

Studiul materialelor / Valeria Suciu, Marcel-Valeriu Suciu

Știința materialelor / Cătălin Popa

Probleme de rezistența materialelor / I. Andreescu, Șt. Mocanu

Tehnologia materialelor / Gabriela Strnad

English-Romanian dictionary for Mechanical Engineering

Dicționar enciclopedic al matematicienilor

Annals of Mathematics


Artă

Tratat de teoria muzicii / Dr. Victor Giuleanu

Istoria artelor

Revista Muzica

Curs de teoria muzicii, solfegiu, dicteu

Istoria muzicii universale / Carmen Stoianov, Mihaela Marinescu


Geografie. Istorie

România geografică

Revista de geomorfologie

Journal of Environmental and Tourism Analyses

Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences

Analele Universității București. Geografie

Revista Master turism

Riscuri si catastrofe

Revista Arhivelor

Revista istorică (1915-1946)

Cercetări istorice

Ecologie practică / Ioan Sîrbu, Ana Maria Benedek

Geografia populației: teorie si metodologie / Constantin Vert

Ecologie și protecția calității mediului : suport curs

Lucrări practice de ecologie / Virgil Iordache

Educația ecologică și voluntariatul în protecția mediului

Geografia turismului: note de curs / Petru Bacal, Iacob Cocoș

Enciclopedia geografică a României

București: materiale de istorie și muzeografie

Istoria României în texte / coord. Bogdan Murgescu

Istoria României

Istoria vieții bizantine / Nicolae Iorga

Istoria lumii / Imanuel Geiss 


Știinte economice. Științe politice

Studii economice / Institutul Național de Cercetări Economice

Revista Română de Jurnalism și Comunicare

Revista de cercetări sociale

Revista Economia contemporană

Revista Studii financiare

Revista Strategii manageriale

Revista Română de Științe Politice

Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

Studia Politica

Relații publice online / Gh. Orzan, Mihai Orzan

Analele Universității București. Seria științe economice și administrative

Revue économique et monétaire

Revue Vallaque des Etudes Economiques

 

Lingvistică. Literatura. Folclor

Fonetică și dialectologie

Limba română

Revue roumaine de linguistique

Studii și cercetări lingvistice

Studii si cercetări filologice. Seria Limbi romanice

Revista de Etnografie si Folclor 

Grai și suflet

Cum vorbim

 

Drept

Constituţia României

Repertoriul legislativ

Monitorul Oficial al României

Guvernul României

Camera deputaţilor

Senatul României

Curtea Constituţională a Românei

Consiliul Legislativ

Preşedintele României

Valahia Law Studies

Revista Consiliul Concurenţei

Revista Universul Juridic

Law Review. Uniunea Juriştilor şi Universul Juridic

Tribuna Juridică

Studii şi Cercetări Juridice. Serie nouă

Studia Iurisprudentia / Universitatea Babeș-Bolyai

Comisia de la Veneția

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Journal of Law and Administrative Sciences

Perspectives of Law and Public Administration

Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative

Revue europénnee de droit social


Religie. Teologie

Altarul Banatului

Altarul Reîntregirii

Anuarul Facutății de Teologie Ortodoxă / Universitatea Babeș Bolyai

Encyclopedia of Psychology and Religion / D. A. Leeming & K. Madden

International Journal of Orthodox Theology

Journal for the Study of Religions and Ideologies

Revista teologică

Revue de l`histoire des religions

Studia Theologia Ortodoxa / Universitatea Babeș Bolyai

Teologia

Teologie şi viaţă

Teologia mistică a Bisericii de Răsărit / Vladimir Lossky

Christ, the Spirit and the Church in Modern Orthodox Theology: A Comparison of Georges Florovsky, Vladimir Lossky, Nikos Nissiotis and John Zizioulas / Jerry Zenon

Împărtășirea Duhului Sfânt / Boris Bobrinskoy

Pateric românesc / Ioanichie Bălan

Spiritualitatea ortodoxă. Ascetica și mistica / Pr. Profesor Dr. Dumitru Stăniloae

Știință și religie de la conflict la dialog / John F. Haught

Tradiția ortodoxă despre viața de după moarte / Jean Claude Larchet


Psihologie. Pedagogie. Sociologie

Revista Calitatea vieții

Biblioteca virtuală de sociologie

Revista de Cercetare și Intervenție Socială

Revista de pedagogie

Revista română de sociologie

Revista de Asistenţă Socială

Revista Sociologie românească

Ghidul cadrelor didactice pentru educația timpurie și preșcolară

Psihologia educației / Dorina Sălăvăstru

Psihologie școlară / Andrei Cosmovici, Luminița Iacob

Psihopedagogie specială / Emil Verza

Serviciile sociale în România: rolul actorilor economiei sociale

Teoria și practica evaluării educaționale / Dan Potolea, Marin Manolescu

Teoria și metodologia curriculumului / Dan Potolea, Marin Manolescu

Didactica matematicii

Educația incluzivă și managementul școlii pentru diversitate

Indexul incluziunii școlare : promovarea educării și a participării tuturor copiilor la învățământul de masă / Tony Both, Mel Ainscow

Studiu privind alternativele educaționale existente în sistemul de învățământ preuniversitar din România / A.d. Balcanu, M.R. Mîrzanca

JURNALUL EDUCAȚIE, SOCIETATE & MULTICULTURALISM