carti

 

Obţinerea permisului de cititor

      Pentru studenţii Universităţii şi pentru doctoranzii cu frecvenţă, permisul de cititor se eliberează gratuit.
Documentele necesare sunt:
-cartea de identitate;
-carnetul de student (vizat pe anul universitar în curs), respectiv adeverinţă de doctorand;
-o fotografie tip buletin.
      Beneficiarii externi vor primi un permis de acces în bibliotecă, eliberat contra cost, pe baza următoarelor documente:
-act de identitate în original;
-o fotografie tip buletin;
-chitanţa de plată eliberare permis (se achită la casierie - Aleea Sinaia, nr. 13, Târgovişte).

Permisul de cititor este netransmisibil şi se vizează anual.